Zdeněk Pololáník oslavil 85. narozeniny!

Uplynulo pět let a jsme opět účastni velké a radostné události. Náš spolufarník, hudební skladatel a varhaník z Ostrovačic, pan Zdeněk Pololáník se dožívá nádherného životního jubilea 85 let. A to v plné životní svěžesti a tvůrčí síle. 

Nelze než opravdově obdivovat jeho vitalitu. Vždyť po celý život svojí hudbou a dílem rozdává kolem sebe radost, krásu a ušlechtilé vnímání světa. K oslavě Boha, ale i života zde na zemi, k potěšení posluchačů, vnímavých lidí kolem sebe. 

Maličkým důkazem mohou být všechna ta děkovná vyjádření a přání, kterých se mu zaslouženě dostává, byť doba poznamenaná pandemií brání jejich plnému zviditelnění. Zde na stránkách Oříku můžeme ukázkou kvůli omezenému rozsahu uvést také jen jejich zlomek. Je mi velkou ctí, že mohu být opět po pěti letech u toho a s pokorou děkovat Bohu, že si se Zdeňkem Pololáníkem, a prostřednictvím jeho hudby i s Pánem všehomíra, můžeme být všichni tak blízko. 

Následují některé kratší texty, na prvním místě poděkování jeho „domácích“ ostrovačických spolufarníků, pak zařazujeme připomínku jeho narozenin z webu brněnského biskupství a dále pak vzpomínky, přání a poděkování od řady dalších přátel. 

Autoři článků: