Milému panu Zdeňku Pololáníkovi k jeho 85. narozeninám

  • Ustavičně chci velebit Hospodina
  • vždy bude v mých ústech jeho chvála.
  • Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze!
  • Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
  • Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou! 
  • Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou! 
  • Chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály hlučnými!
  • Všechno co dýchá, ať chválí Hospodina!

Díky, milý pane Pololáníku, že stále svou krásnou hudební "hřivnou" chválíte Boha spolu s námi farníky v našem ostrovačickém kostele.

Do dalšího života přejeme ještě mnoho inspirace od Ducha svatého a stálou ochranu Panny Marie.

Vděční farníci z Ostrovačic

Připomínka významného životního jubilea Zdeňka Pololáníka

Hudební skladatel Zdeněk Pololáník oslavil 25. října 2020 osmdesáté páté narozeniny. Jeho bohatá hudební tvorba zahrnuje kromě skladeb pro koncertní provozování a hudby filmové, televizní a scénické, také duchovní hudbu, psanou k praktickým liturgickým účelům.

Zdeněk Pololáník vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1957-1961) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera.

Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera ve vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.) a také baletů. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby.

Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na novém Zélandu.

Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, jeho syn Petr je dirigent a skladatel ve svobodném povolání, dcera Jana varhanní pedagožka s koncertní činností, manželka Jarmila emeritní profesorka gymnázia v oboru hudební výchovy a české literatury, která po dobu totality dobrovolně zůstala v domácnosti, aby umožnila manželovi svobodné povolání.

Převzato z webu Brněnského biskupství, mírně upraveno.

Vyznání přátel a obdivovatelů jubilantova díla

Vážený Maestro!

Dovolte mi, abych Vám z celého srdce popřál všechno nejlepší k Vašim narozeninám. Děkuji Vám za ten nespočet krásné hudby, kterou svět oblažujete! Vaše hudba nás činí lepšími, a to díky Vaší obrovské pokoře, která z ní prýští. Děkuji Vám za to, že Vám mohu být nablízku. Je to pro mne nesmírně obohacující a posilující.

V dokonalé úctě Váš Lukáš Kozubík

Vážený a milý Mistře Pololáníku,

k Vašim dnešním významným narozeninám Vám ze srdce přejeme přepevné zdraví, radost z hudby, varhan, života, a hlavně komponování, na jehož plody se spolu s mnoha kolegy interprety vždycky těšíme. Zůstávejte i nadále plný nádherné hudby a nezaměnitelné pololáníkovské invence, která činí Vaše dílo tolik jedinečným!

S krásnými vzpomínkami na setkání s  Vámi i Vaší milou paní

v úctě Vaši

Věra Heřmanová a Zdeněk Špatka 

Milý pane profesore, 

k Vašim zítřejším 85. narozeninám Vám přeji hodně zdraví, radosti a Božího požehnání. 

Také blahopřeji Vám i Vaší manželce k 55. výročí společného života.

Modlím se za Vás oba a jsem ráda, že se i já mohu počítat mezi Vaše přátele. Vaše hudba i přátelství mi obohatilo život na společné cestě do Božího království. 

Vaše Milada

Chvála Kristu,

za celou naši rodinu Vám zasíláme upřímnou zdravici a hojnost Božího požehnání do všeho, co budete podnikat ke chvále Boží.

P. Mgr. Ondřej Talaš
kaplan u sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Milý Zdeňku, 

přeji úspěchy, pohodu a zdravý den narozeninový!!! 

Posílám skromnou voničku.

Mějte se krásně! 

Váš Tuček z Komína

Vážený a milý pane Pololáníku,

třebaže je dnes doba poněkud „vymknuta z kloubů“, věřím, že je u Vás vše v pořádku a že dnešní den bude pro Vás příjemným a radostným. Rád bych Vám za sebe i za svou manželku popřál k dnešnímu životnímu jubileu dobré zdraví a opravdovou pohodu, které Vám dále dovolí tvořit tak krásnou hudbu, jako dosud. A ať se může doba jevit všelijak hodnotově pokroucená, ať Vaše umění si stále zachovává svou pravdivou hloubku a krásu a své posluchače, ke kterým budeme vždy rádi patřit.

Do dalších let Vám to přeji

Lubomír a Zdeňka Müllerovi

Vážený pane Zdeňku Pololáníku, 

zdravíme Vás, Vaši paní Jarmilu i celou rodinu z Opavy v této složité a bolestné době, kdy téma koronaviru zatemňuje nejenom každodenní tisk, ale i tisk periodický jako je např. Katolický týdeník. O to více člověka při četbě potěší, když narazí na článek, který vnese světlo do jeho srdce. Takovou radost nám přinesl rozhovor s Vámi v posledním čísle KT. Kolik to bylo ve Vašem životě těžkostí, protivenství, ústrků, ale všechno to prozařují prožitky opravdové víry, naděje a lásky. Proto spolu s Vámi děkujeme nebeskému Otci za všechny dary, které jste dostal a rozvinul je s Boží milostí v celoživotní dílo, které zasluhuje obdiv. A nemyslíme tím jenom Vaše hudební dílo, kostelní písně, z nichž mnohé zlidověly, což je snad nejlepší vysvědčení pro autora. Myslíme na Vaši lásku k Bohu a k bližním ve společnosti, ve farnosti a samozřejmě v rodině. Osobně Vám pak děkujeme za oporu, jakou jste byli se svou paní pro našeho strýce P. Josefa Janštu. 

A tak spolu s Vámi alespoň v duchu zpíváme chvalozpěv za tolik krásného, co zdobí Váš dosavadní život, za všechny překonané těžkosti i protivenství v síle Ducha svatého.

Máme radost, že stále ještě tvoříte a my se tak můžeme těšit na pozvednutí našich duší v kráse umění.

Bůh Vám žehnej, přejeme Vám radost z práce i z rodinných vztahů. Kéž jste pro své potomky stále vzorem krásného manželství s Vaší milou paní Jarmilou.

Josef a Marta Janštovi z Opavy