Nový kostel na Lesné v Brně

Dne 12. září 2020 byl slavnostně otevřen a požehnán Mons. Pavlem Konzbulem nový římskokatolický kostel v Brně na Lesné za velkého zájmu účastníků, kteří se museli podrobit přísným koronavirovým opatřením. Do té doby sloužilo věřícím Duchovní centrum na Lesné, dnes v těsné blízkosti nového kostela, kde se lidé rádi scházeli do příjemně upraveného a vytápěného svátečního prostoru ke mši sv. Když se stal novým panem farářem Pavel Hověz r. 2005, začalo se vážně hovořit o povolení a výstavbě kostela, o kterém už bývalí osadníci Lesné dávno snili. S velkým úsilím a neúnavností se mnoho lidí podílelo na realizaci stavby nejrůznějšími způsoby. Organizačně, sbírkami nejen u místních, ale i farníků z jiných farností, a to dokonce ze zahraničí. Výstavba kostela byla po celou dobu doprovázena četnými vroucími modlitbami. 

Moderní kostel na Lesné na Nezvalově ulici nese jméno blahoslavené Marie Restituty, která pocházela z Brna-Husovic. Její původní jméno bylo Helena Kafková. Už jako malé dítě s několika sourozenci se rodina přestěhovala do Vídně. Helena po studiu na střední zdravotnické škole vstoupila do kongregace sester františkánek a přijala nové řeholní jméno Marie Restituta. Pracovala většinou v nemocnicích na operačních sálech, kde byly zavěšené kříže. V době 2. světové války se dostala do konfliktu s nacistickou policií. Jeden z příkazů, který neuposlechla, bylo odstranění křížů z místností. Odmítla a byla zatčena přímo na sále v městečku Modling nedaleko Vídně. Přidalo se i udání nemocničního lékaře SS. V únoru 1942 byla gestapem zatčena, v říjnu téhož roku odsouzena. K trestu smrti gilotinou došlo 30. března 1943 ve Vídni. Pohřbena je na centrálním vídeňském hřbitově. Sv. otec Jan Pavel II. tuto statečnou ženu – mučednici blahořečil r. 1998. 

Autorem návrhu nového kostela je architekt Marek Jan Štěpán. Ke kostelu patří vysoká věž (31m) se zvonohrou. Věž není součástí budovy kostela, ale stojí vedle ní a s kostelem je propojena lávkou. Zvonohru tvoří 16 zvonů různých velikostí a zvoní 10 minut přede mší sv. v 10hod a 18hod. Nový kostel je chodbou napojen na původní Duchovní centrum. Kostel vyniká neobvyklými barevnými okny v barevné škále duhy. Moderní kruhový půdorys kostela pojme 250 lidí k sezení. V interiéru kostela se nacházejí dva prostorné balkony, vyšší a nižší. Vnitřní vybavení kostela je zatím provizorní, obětní stůl je z Duchovního centra a bude nahrazen novým. Také se počítá s novými varhanami, jejichž zvuk bude adekvátní velebnému prostoru chrámu. Na věži kostela je nápis Světlo-Život (v řečtině). Blahoslavená Marie Restituta svým neohroženým postojem řeholnice k Ukřižovanému přinesla věřícím mnoho světla do jejich životů.

Autoři článků: