Tříkrálová sbírka 2021

Letošní Tříkrálová sbírka neproběhla obvyklým způsobem. Koledníci vzhledem ke karanténním opatřením nemohli obcházet jednotlivé domy (fotka našich koledníků z předchozího roku je pouze ilustrační). Místo toho byly umístěny na určitá místa v obcích pokladničky, do kterých mohli lidé sami přispívat na charitativní projekty. 

Výsledky sbírky byly v našich obcích následující:

  • Ostrovačice 14200,-
  • Říčany 41176,-
  • Veverské Knínice 18271,-

Jsou pochopitelně menší než v předchozích letech. Mnozí lidé však přispívali elektronicky přímo na účet Oblastní Charity Rajhrad. Všem dárcům patří veliké poděkování!

Pokud by ještě chtěl někdo přispět, může tak učinit do 30. 4. 2021 na účet 66008822/0800, variabilní symbol 77706200.