Dny nemocných v naší farnosti

Památka sv. Blažeje 3. února a památka Panny Marie Lurdské 11. února, spolu se Světovým dnem nemocných, bývají v našich farnostech tradičně spojené se společným udělováním svátosti pomazání nemocných. 

Letos je situace poněkud náročnější, ruku v ruce s rozšířením pandemie COVID19 je omezen počet účastníků na bohoslužbách. O to více však je svátost nemocných potřebná.

Společné udělování svátosti nemocných je rozděleno do tří nedělí. Někteří farníci tuto svátost přijali v neděli 7. února, další možnost je ještě 14. a 21. února při všech nedělních mších svatých. Pokud by někteří farníci chtěli přijít, ale nemohli nebo se báli, zatelefonujte faráři, který vám přijde udělit svátost nemocných domů.

Kéž se za nás přimlouvají svatí patroni nemocných, kéž nám celému světu vyprosí dar zdraví Panna Maria Lurdská!