Svatý týden 2021

Prožíváme již druhé „covidové“ velikonoční svátky. Zatímco loni se slavnostní bohoslužby vůbec nekonaly, letos je možné je uskutečnit – ovšem pouze v malém počtu věřících a za přísných bezpečnostních opatření. 

Vás ostatní pan biskup Vojtěch Cikrle zve k sledování bohoslužeb Svatého Týdne v katedrále sv. Petra a Pavla (na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“). 

Bohoslužby v brněnské katedrále

Program bohoslužeb je následující:

Zelený čtvrtek

  • 9.00 hodin - Missa chrismatis – otec biskup Vojtěch.
  • 17.30 hodin (otec biskup Pavel). Přenáší také Radio Proglas.

Velký pátek

  • 15.00 hodin (otec biskup Vojtěch). Přenáší také Radio Proglas.

Bílá sobota

  • 20.30 hodin (oba otcové biskupové).

Boží hod velikonoční

  • 10.30 hodin (otec biskup Vojtěch).

Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ je možné se také spojit při Denní modlitbě církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.00 hodin.

Domácí bohoslužby

  • Památku Kristovy Poslední večeře (na Zelený čtvrtek) můžete slavit doma ve společenství rodiny podle materiálů zde.
  • Ježíšovo utrpení a smrt můžeme (na Velký Pátek) prožívat ve své rodině a modlit se podle těchto podkladů.
  • Do noci Zmrtvýchvstání Páně (na Bílou sobotu večer) můžeme vstoupit společnou modlitbou v rodině, a přitom si i obnovit své křestní sliby. Materiály k tomu naleznete zde.
  • Oslavovat Ježíše Zmrtvýchvstalého (na Boží hod velikonoční) můžeme na základě těchto materiálů.

Součástí domácí bohoslužby na neděli velikonoční může být i žehnání pokrmů:

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směřovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pro rodiny s dětmi

Bohatá je nabídka i pro rodiny s dětmi. Je možné sledovat krátká videa na každý den na liturgie.cz. Mnoho materiálů se nachází také zde. Omalovánky pro děti si můžete stáhnout zde. Krásná aktuální videa jistě budou k dispozici i ve „Vlčím doupěti“.