Velikonoční pozdrav 2021

Milí farníci, přátelé!

Zanedlouho o Velikonocích oslavíme Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. 

Vítězství Ježíše, které se uskutečnilo před 2000 roky, potřebujeme i v současnosti. Přítomné číslo farního zpravodaje vzniká v době již rok panující nákazy koronaviru, tedy v smutné době, kdy triumfuje smrt – odcházejí nejen vzdálení spoluobčané, ale i někteří nejbližší z našeho středu – a kdy je temnota přítomná v našich srdcích. 

Potřebujeme, aby Pán své vítězství pro nás aktualizoval a dopřál nám podílet se na něm. Jistě, my už na něm určitý podíl máme – vždyť co jiného je křest než právě účast na Ježíšově velikonočním vítězství? Potřebujeme ale nyní toto vítězství i zakoušet, potřebujeme Boží pomoc a povzbuzení!

Víme, že k přítomnému životu na zemi patří těžkosti a že všechny generace křesťanů trpěly, spolu s Ježíšem. Život má být těžký, a je v pořádku, když jsou v něm problémy. Očekávat opak by bylo nerealistické a hloupé, a jen by to člověka vrhalo do nespokojenosti a dalších zklamání. Ježíš neslibuje křesťanům pohodu a klídek zde na zemi. Naopak, říká: „Ve světě budete mít soužení“. Ale pak dodává: „Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět" (Jan 16,33).

Půst a Velikonoce se k sobě mají tak jako nynější život křesťana a život budoucí v nebi. Vyhlížejme s nadějí Velikonoce i nebeské království a prosme také, aby už konečně nastala doba post-koronavirová, ve které budeme zase normálně žít, možná lépe než dříve, protože si budeme vážit věcí, které se nám předtím zdály samozřejmé, než jsme je ztratili.

Radost z Kristova vítězství a plnou účast na něm přeje a vyprošuje

P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: