P. Anselm Grün (známý teolog a kazatel) k pandemii

Redaktor:

Omezení kontaktů a svobody pohybu, nižší příjmy kvůli „Kurzarbeitu“, stoupající nezaměstnanost ‑ je vůbec možné mluvit na pozadí těchto faktů v postní době o odříkání?

P. Anselm:

Mnoho lidí si musí dnes mnohé odříkat. Bylo by kontraproduktivní, kdybychom teď ještě i my vyžadovali odříkání. Já bych letos zdůraznil zcela jiné aspekty: Na prvním místě obrácení, tj. zcela jiný způsob jednání a také změnu myšlení. Přesně toto po nás koronakrize chce. Zadruhé: V postní době nejde jenom o očistu těla, ale hlavně o očistu ducha a emocí. Kvůli lockdownu došlo k zpřeházení druhů emocí. Musíme pracovat na tom, aby se naše vnímání neznečistilo negativními vlivy různých emocí.

Redaktor:

Bylo snad období posledních dvanácti měsíců koronavirové krize příliš dlouhou „postní dobou“? Anebo snad lidem schází síla a ochota přijmout ještě i skutečnou postní dobu?

P. Anselm:

Chybí dobrovolnost. Postní doba by ale měla být především čímsi uzdravujícím, a to jak pro jednotlivce, tak také pro celou společnost, dokonce i pro celou zeměkouli.

Redaktor:

Co byste věřícím lidem poradil? Jak by měli letošní postní dobu prožívat?

P. Anselm:

Jednou z možností by mohlo být naučit se nemluvit o jiných. Právě v konfrontaci s tolika konspiračními teoriemi by bylo dobré zdržet se kritiky. Teď bychom měli dělat něco se sebou samými, a ne posuzovat, co by měli udělat jiní.

Redaktor:

Někteří lidé se utíkají v postní době více k Bibli. Mohl byste doporučit, co by měli číst?

P. Anselm:

Jednou z možností by bylo přečíst si např. některé statě z proroka Jeremiáše, doporučuji kapitoly 12, 15, 20 a hlavně kapitolu 31 o naději, že Bůh chce tvořit cosi nového.

Redaktor:

Postní doba je přípravou na Velikonoce. V čem je Vaše naděje pro letošní velikonoční svátky?

P. Anselm:

I já mám samozřejmě velikou naději, že budeme moci slavit Velikonoce při společných veřejných bohoslužbách v kostele, což nebylo minulý rok možné, a že zmizí restriktivní opatření. Velikonoce jsou ale především duchovními svátky: šíří naději ve vzkříšení, v nový život, přechod do vyšší formy životaschopnosti. V postní době jsme konfrontováni s utrpením, zatímco Velikonoce zvěstují naději, že nebudeme ovládáni bolestí a utrpením, nýbrž že dokážeme čerpat z naděje sílu do dalšího života.

Redaktor: Co dělá koronavirová krize s naší vírou? Mnozí v ní vidí prst Boží. 

P. Anselm:

Krize nás staví před otázku, čím je pro nás Bůh. On je důvodem veškerého bytí, na tom musíme stavět. Ježíš ale také říká, že bychom se měli naučit rozpoznávat znaky doby, protože to vede ke změně myšlení a ke změně způsobu žití. Šíření viru odhaluje také lidská selhávání, jako příklad uvedu např. globalizaci s jejími nepříznivými důsledky, kvůli nimž je dnes nakažený celý svět. Velikou výzvou je uvědomit si vzájemnou propojenost a odpovědnost. Začít žít jinak. Postní doba by mohla být dobrou příležitostí k tomu, abychom se nenechali infikovat virem, ale abychom jeden druhého infikovali pozitivními myšlenkami a city. My sami jsme zodpovědní za to, s jakými pocity ráno vstupujeme do nového dne, jestli se necháme inspirovat hořkostí a agresí, anebo snahou o spolucítění, odpouštění a pokoj. Tím dostává víra sílu, aby dokázala svět pozitivně ovlivnit. 

Redaktor:

V dubnu letošního roku vyjde nová kniha Vašich vybraných textů  Jeder Tag ein Weg zum Glück (Každý den cesta ke štěstí). Měli bychom si dělat dlouhodobé plány do budoucnosti, anebo se raději soustředit na problematiku přítomných dnů?

P. Anselm:

Každý den můžeme navzdory těžkostem a problémům udělat podle svých možností něco pro to, abychom navenek vyzařovali naději. Naděje není jen jakýsi pasivní optimismus, ale uvědomění, že i z ruin může povstat nový život. To bychom měli předávat dál a přinášet tak i v této postní době uzdravující posilu pro blaho celku. Postní doba není jen cosi posvátného pro samotného křesťana, ale je zároveň i dobou uzdravování celé společnosti. Když dokážeme my, křesťané, vysílat navenek signál naděje, tak se postní doba stane skutečnou požehnanou dobou.

Kirchenzeitung Diözese Linz, Nr. 7, 21. Februar 2021, str. 3
Církevní noviny diecéze Linec, číslo 7, 21. února 2021, str. 3
Překlad z němčiny Peter Žaloudek, Vídeň

Autoři článků: