Letošní Tříkrálová sbírka v obcích Oříku

Letošní Tříkrálová sbírka se opět uskutečnila, ovšem v úplně jiném provedení, než v předchozích letech. Vzhledem k přísným protikovidovým restrikcím se do ulic nemohly vydat tradiční skupinky koledníků. Ve všech třech obcích bylo vybráno několik vhodných míst (obchody, školy, OÚ, kostely), kde byly zapečetěné pokladničky na několik dní trvale umístěny. Do nich mohli občané vkládat své finanční dary ve prospěch dobročinných akcí Charity ČR. 

Touto formou se v Ostrovačicích vybralo 14.200 Kč, ve Veverských Knínicích 18.271 Kč a v Říčanech 41.176 Kč. Věříme, že někteří občané volili cestu bezkontaktního převodu peněžní částky přímo na účet Charity. 

Moc děkujeme za Vaši přízeň v této těžké době, a především za Vaše štědré dary, kterými jste podpořili šlechetnou snahu pomáhat těm nejpotřebnějším! Všichni plně cítíme, že daleko významnější a potřebnější je to právě v tomto nelehkém období virové pandemie! 

Na konto sbírky lze přispět bezhotovostní formou až do 30. dubna 2021. 

- Můžete tak učinit prostřednictvím peněžní složenky na kterékoliv úřadovně České pošty. 

- A také převodem z účtu, což je operativně možné v kteroukoliv dobu a rychle přímo z domu využitím internetu. Bankovní účet Charity ČR má číslo 66008822/0800, variabilní symbol je 77706200. Platba s tímto VS bude připsána přímo Oblastní Charitě Rajhrad, do jejíhož okruhu služeb územně patříme. 

Autoři článků: