Brigáda 2021

Dne 22. května 2021 se opět po roce konala na faře brigáda. Tak jako loni byla potřebná zejména kvůli úklidu po stavebních pracích – zhruba měsíc zde pracovali zaměstnanci firmy, která dělala střechu nad částí fary a prelatury. 

Na brigádu přišlo odhadem 30 farníků, dětí i dospělých, kteří na faře udělali všechno potřebné, a ještě mnohem víc. Kromě vlastního úklidu na faře byly přeneseny věci z půdy nad farou do půdy nad prelaturou (aby v příštím roce mohla práce na střeše bez potíží pokračovat). Rovněž byla prelatura vyčištěna od nejhoršího nepořádku – byly odsud na sběrný dvůr odvezeny nejen hromádky suti, ale i různé krámy, které se tam postupně shromažďovaly, takže už tam mnohdy nebylo možné ani projít.

Všem ochotným farníkům patří veliké poděkování. Kéž i Vaše práce doma probíhá tak dobře a je při ní patrné Boží požehnání!