Žehnání vína 2022

26. prosince 2022, v předvečer svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty, se konalo naše pravidelné setkání, spojené s žehnáním vína. Sešlo se nás na faře jenom pár, téměř sehraná parta obvyklých účastníků, prožili jsme však krásné a veselé odpoledne.