Vánoce 2022

Narodil se náš Spasitel, Ježíš Kristus! Krásné a požehnané Vánoce všem!

Hvězda Betlémská

Tajemná noc se již rozestřela nad krajem
a v ní zhluboka dýchá znavená,
zcela již temná zem. 

Uprostřed svého zranění,
nad lesy šumícími pradávné písně smuteční,
nad jezery slzami přeplněnými,
nad moři hořkosti,
nad horami bolesti,
oči své k nebi pozvedá…

Tam, kde se dosud modravé hvězdy třpytí,
kde jedna z nich, jedna jediná,
právě před malou chvílí vesmírnou
nám zprávu neslýchanou přinesla,
jako blesk z věčnosti,
jak výbuch supernovy.

Zprávu o zrození Božího Syna,
pro naši spásu, pro spásu všeho lidstva a mnohého stvoření………

Běla Schovancová, zkráceno

Nahoře je fotografie betléma před obecní prodejnou v Ostrovačicích. Níže je obrázek Miroslava Kemela odtud.