Postní obnova 2023

11. března 2023 se konala u nás jako každý rok postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedla sestra Klára Maliňáková, SDJ. 

  • V první přednášce, která se konala v kostele v Domašově, hovořila o modlitbě – o různých způsobech setkávání s Bohem. Více rozvinula téma tzv. examen podle sv. Ignáce z Loyoly. 
  • Druhá přednáška se konala ve farním sále v Ostrovačicích. Jejím tématem bylo rozlišování a hledání Boží vůle. Sestra Klára se věnovala zejména pravidlům rozlišování duchů z 1. týdne exercicií sv. Ignáce z Loyoly. Po obou přednáškách se rozvinula diskuze, díky které jsme mohli přednášené téma rozvinout, a ještě více ho spojit se svým životem. 
  • Posledním bodem duchovní obnovy byla večerní mše sv. ve Veverských Knínicích. Při této mši sv. rovněž promluvila sestra Klára, díky které byla tato mše sv. skutečně radostným setkáním nejen s Ježíšem, ale i mezi námi navzájem.