Den otevřených dveří 14.5.2023

Dne 14.5.2023 se otevřely dveře fary v Ostrovačicích (a tamní prelatury) pro velké množství návštěvníků. Někteří z nich absolvovali předchozí program Májových slavností, jiní se účastnili pouze tohoto bodu programu.

Fara byla (díky ochotným dobrovolníkům z obce) slavnostně vyzdobena pro oslavu 160. výročí narození Viléma Mrštíka. 

Pro návštěvníky byly připraveny pokoje hlavních hrdinů románu Pohádka máje – Ríšův (viz zde) a Helenčin. Pokoje byly vyzdobeny nábytkem, který se mohl na faře v době života V. Mrštíka nacházet, a různými dalšími historickými předměty.

Lidé si pak mohli prohlédnout výstavu fotografií pana Lubomíra Müllera na prelatuře – to je ta budova vedle fary, kterou mnozí lidé znali jen jako tu „zříceninu za farou“, nyní však zjistili, že se jedná o nádherné romantické místo, které stojí za shlédnutí.

Návštěvníci nemohli vynechat sklep pod prelaturou a další krásná místa na faře. 

Nakonec všichni skončili ve farním sále, kde bylo připraveno pohoštění. „Sousedské posezení“ se protáhlo až do pozdního večera.