Brigády před Nocí kostelů

Ve dnech 20. dubna a 18. května 2024 se konaly brigády před Nocí kostelů, která se bude konat 7. června 2024. Po dvou letech chceme opět pozvat obyvatele Ostrovačic i okolních obcí, aby přišli do našeho kostela i na faru s prelaturou. Právě prelatuře jsme věnovali během brigád největší pozornost. Chtěli bychom totiž zpřístupnit přízemí prelatury, do které se většina lidí neměla možnost podívat. Za tímto účelem jsme vyklízeli prostory přízemí prelatury, které po mnohá desetiletí sloužila jako skladiště nepotřebných věcí. Bylo odtud vyvezeno několik kontejnerů odpadu a je úžasné vidět, jak všechno vypadá jinak. Na brigádu přišlo mnoho farníků – nejen z těch, kteří chodí pravidelně do kostela – a namáhali se, tak že výsledek stojí za to. Patří jim veliké poděkování!