Noc kostelů v r. 2024

V r. 2024 se farnost Ostrovačice opět připojila k Noci kostelů. Otevřeli jsme náš kostel v Ostrovačicích pro návštěvníky, kteří tam běžně nepřicházejí. Noc kostelů se konala 9. června 2024, a už od 16 do 23 hodin byla možnost prohlídky kostela, včetně zákristie nebo kůru. Návštěvníci mohli rovněž vystoupit na kostelní věž a prohlédnout si tři vzácné zvony. Stejně tak byla otevřena fara, včetně nádherné prelatury. 

Kromě volných prohlídek objektů byl připraven bohatý program: 

  • Nejprve se konala (v 18:00) mše sv. se zpěvem scholy sv. Petra a Pavla z Říčan.
  • Po mši sv. následovalo na dvoře fary shromáždění návštěvníků, kteří chtěli být uvedeni do míst, včetně jejich historie, i do programu Noci kostelů.
  1. Na úvod zahrály pár skladeb děti ze ZUŠ Rosice. 
  2. Pak se ujala slova paní Ludmila Zmeškalová, která řekla pár slov o historii kostela, fary i její prelatury.
  • Po projevu se lidé rozešli do různých míst (kostel a jeho věž, prelatura s jejími čtyřmi podlažími), mnozí šli nejprve do koncertního sálu v 1. patře prelatury, aby si poslechli pár skladeb v podání scholy sv. Petra a Pavla z Říčan.
  • Školní děti (ze ZŠ Ostrovačice) své rodiče táhli spíše do poslední místnosti přízemí prelatury, kde probíhala výstava jejich obrázků, věnovaných kostelu a jeho historii.
  • Ve 20:00 na půdě prelatury proběhl telefonický rozhovor se sochařem Martinem Skalickým, který ozdobil různé prostory prelatury i fary svými sochami.
  • Už o půl hodiny později bylo třeba (pro zájemce) se přesunout do sálu v 1. patře prelatury, kde před několika svými obrazy promluvil známý malíř Vladimír Kokolia.
  • Posledním společným bodem programu byl koncert Martiny Trchové.

Po skončení koncertu mnozí setrvali na faře – bylo připraveno bohaté pohoštění – poslední zůstali až do jedné hodiny v noci. Přitom – až do zmíněných 23 hodin – chodili další a další návštěvníci, kterých mohlo být dohromady tak asi 350. 

Mnozí byli nadšeni krásnými místy, a především úžasnou atmosférou, která tu panovala.

Některé další fotografie z Noci kostelů si můžete prohlédnout i v dalších článcích, které jsou věnovány jednotlivým momentům Noci kostelů: