• Poslední farní zpravodaj, který vyšel dne 23. září 2018, lze stáhnout zde. Přehled všech čísel farního zpravodaje s možností stáhnout si je do svého počítače se nachází zde.

Spal v jeslích

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému.

Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému.

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému.

Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce.

Poslední setkání seniorů v r. 2012

Poslední setkání seniorů v tomto roce se na naší faře konalo 19. prosince 2012. Jako obvykle bylo setkání plné poučení i povzbuzení.

Nejprve se pí Ludmila Franzová s námi podělila o zážitky ze setkání vedoucích seniorů, které se odehrálo před dvěma dny na Petrově. Setkání se účastnil i pan biskup. Důležitým tématem setkání bylo i ztišení, což je důležitý program pro každého z nás v době adventní. Jen tak budeme připraveni na příchod Slova, Ježíše Krista.

Adventní tvoření 2012

Tohoto již tradičního setkání na prahu adventu se dne 1. 12. 2012 v 15 hodin zúčastnilo přes 30 farníků z Říčan a Veverských Knínic, především ženy a děvčata. Muži a kluci byli velmi vzácní, ale našli se i takoví.

Vytvoření adventních věnců nebylo hlavním cílem. I když při setkání vzniklo mnoho krásných adventních ozdob, ještě důležitější byla dobrá nálada, navázání nových vztahů a prostě budování našeho farního společenství.

Svatocecilské setkání 2012

Každoročně pořádá říčanská schóla setkání k poctě sv. Cecílii, patronky zpěváků a hudebníků. Setkání se uskutečnilo i letos, a bylo výjimečné! Zpívala na něm kromě schóly sv. Petra a Pavla z Říčan i schóla z kostela sv. Jana Křtitele z Velké Bíteše a chrámový sbor z kostela sv. Martina v Kralicích nad Oslavou.

Schóly předvedly jedna po druhé svůj připravený program, potom zazpívaly všechny tři společně, a nakonec i s námi ostatními – píseň ke sv. Cecílii a Kristus kraluje. Program byl velmi bohatý a hezký.

Děkanská pouť na Svatý Kopeček

Po roce, opět v říjnu, se konala pouť farností našeho děkanství. Tentokrát jsme si vybrali jako cíl poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce.
13. října 2012 v 7 hodin jsme (alespoň my z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic) nasedli do autobusu, abychom po dvou hodinách modlitby i příjemné zábavy dorazili na Svatý Kopeček. Spolu s naším tam přijelo 5 dalších autobusů z děkanství. Trochu jsme se kolem baziliky porozhlédli a pak v 10 hodin začala mše svatá.

Setkání po pouti do Svaté Země

Zážitky při pouti do Svaté Země v březnu byly tak silné, že se poutníci touží znovu a znovu setkat. Po setkáních v Oslavanech se dne 6. října 2012 konalo takové setkání i na faře v Ostrovačicích.

Seděli jsme nejprve venku v altánku, - počasí nám totiž přálo, vzpomínali jsme na to krásné, hodnotili. Shodli jsme se mj. na tom, že bychom moc rádi jeli někdy do Svaté Země znovu.
Pak jsme se přesunuli dovnitř na faru, kde jsme si promítli fotky z pouti.

Ostrovačické hody 2012

V Ostrovačicích se dne 28. září 2012 konala výjimečná událost. Oslavovali jsme hlavního patrona obce sv. Václava nejen slavnou večerní mší svatou – tak tomu bývá každý rok o svátku našeho patrona – ale i opravdovými hody, s hodovým průvodem, tancem, písněmi.

Důležitým programem hodového průvodu bylo zastavení před kostelem, kde bylo požehnání zrekonstruované sochy sv. Jana Nepomuckého i požehnání celých hodů.

Dožínky 2012

Letos jsme poděkovali Pánu za úrodu polí, zahrad a vinic v neděli 9. září. Ve všech kostelích byla krásná dožínková výzdoba. Uvědomili jsme si, že se o nás Bůh stará a dává nám vše, co k životu potřebujeme, a to v hojné míře. Naše srdce má být půdou, ve které semeno Božího slova nejen vyklíčí, ale též vydá hojné plody.

Oslava narozenin Panny Marie na Šmelcovně

Tentokrát naše každoroční pouť na Šmelcovnu vyšla na 8. září, tedy den Narození Panny Marie.

Cestu dolů z Javůrku na Šmelcovnu jsme zvládli jako nic. Doslova jsme seběhli dolů. Tam jsme se shromáždili u kapličky Panny Marie Bolestné a tam vykonali pobožnost k Panně Marii spojenou s duchovním svatým přijímáním.

Výlet seniorů „Po stopách P. Buly“

5. září 2012 se uskutečnil farní zájezd pro seniory našich farností „Po stopách P. Buly“.

Program byl velmi bohatý. Celé dopoledne jsme strávili v Třebíči, kde jsme si nejprve prohlédli nádhernou baziliku sv. Prokopa a pak odešli do židovské čtvrti, kterou jsme prošli celou a viděli tam synagogu, židovské muzeum a další jednotlivé domy, prošli se taky po židovském hřbitově.

12. pěší pouť na Velehrad

Celostátně se letos pouť uskutečnila po dvanácté. Šlo se z 18 různých směrů, výchozím bodem pro účastníky z našich farností byly Ratíškovice, předchozí působiště otce Ludvíka. Tato trasa představuje 3 dny chůze. Společně po ní putovalo 23 poutníků. Závěrečná bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, se uskutečnila v sobotu 25. srpna 2012 na Velehradě. Zúčastnilo se jí 461 pěších poutníků, celkově 726 (včetně těch, co přijeli na kolech, auty a autobusy).

Veveří 2012

Po roce jsme se (8. 8. 2012) opět vypravili na pěší pouť do kapličky na Veveří. Vyšli jsme o půl třetí odpoledne od zdravotního střediska v Říčanech a za půl hodiny jsme byli ve Veverských Knínicích, kde na nás čekali další poutníci.

Nejkrásnější týden prázdnin

Když si vzpomenu na tábor na faře, vybavují se mi ty nejkrásnější vzpomínky. Na začátku jsme se rozdělili na 4 skupiny a každá si vymyslela svůj pokřik. Jednu ze skupin jsem vedla i já, a můžu říct, že se všichni snažili nejvíc jak dovedli. Hry, které jsme hráli, byly skoro vždy velmi úspěšné. Právě na táboře jsme oslavili Šimonovy a Míšiny narozeniny (Míša se dokonce musela vykoupat venku), a taky můj a Aniččin svátek.

Helenčina studánka 2012

Uplynul rok a opět jsme se setkali při mši svaté u Helenčiny studánky. Letošním problémem ve středu 25. července 2012 bylo paradoxně o svátku sv. Jakuba, patrona dobrého počasí, počasí. Už od rána pršelo a na faru telefonovali někteří lidé, aby se ujistili, zda se mše sv. skutečně bude konat. Přes kladnou odpověď, kterou obdrželi, sami nebyli přesvědčeni, zda se ke studánce vypraví nebo ne. Vypadalo to na rekordně malý počet účastníků.

Výstava o P. Bulovi

Pokud v těchto dnech vejdete do kostela v Ostrovačicích, všimnete si ihned zvláštní výzdoby a nových prvků v kostele. Jedná se o výstavu o životě a mučednické smrti P. Jana Buly, kterého jsme už měli možnost trochu poznat z vyprávění manželů Kasáčkových při setkání seniorů.

Brněnské biskupství tuto výstavu připravilo, a ona koluje po různých farnostech naší diecéze, abychom se mohli s P. Bulou seznámit a dozvědět se co nejvíce o tomto kandidátu na svatořečení z brněnské diecéze. Díky panu Kasáčkovi, který se na přípravě výstavy podílel, máme možnost výstavu shlédnout i tady u nás.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS