Vzpomínkové odpoledne 2012

Již pošesté se v Ostrovačicích konalo, při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, Vzpomínkové odpoledne, při kterém jsme, jak už napovídá název, vzpomínali na o. Bedřicha (i na další kněze, kteří v našich farnostech působili), modlili se za něj u jeho hrobu na místním hřbitově a prostě byli spolu – nejen my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale také přátelé o. Bedřicha z Brna z komunity Emmanuel, jíž byl o. Bedřich členem.

Novéna 2012

Novéna k Duchu sv. před pár dny skončila. Jako obvykle se konala v kostele v Říčanech a na jednotlivých setkáních bylo tak 20-30 lidí nejen ze samotných Říčan, ale běžně tam byli i farníci z Veverských Knínic, občas i z Ostrovačic a z okolních farností.

Den otevřených dveří našich kostelů

Ve dnech těsně předcházejících populární „Noc kostelů“ se v našich kostelích v Ostrovačicích a ve Veverských Knínicích konala akce připomínající Noc kostelů: dne 19.5.2012 byly tyto naše kostely otevřeny, aby je mohli navštívit lidé, kteří v těchto kostelech ještě nebyli nebo kteří je běžně nenavštěvují. V obou případech byli iniciátory představitelé obce.

Rok biřmování a Seslání Ducha svatého

Blíží se slavnost Seslání Ducha sv., na kterou se jako každý rok chceme připravit modlitební novénou. O slavnosti Seslání Ducha sv. pak bude obnova svátosti biřmování, kterou jsme přijali – poslední před pár roky ve Veverských Knínicích, mnozí už hodně hodně dávno.

Svátky našeho křtu

O Velikonocích si připomínáme svůj křest a děkujeme za tento obrovský dar Boží. Letos jsme měli tu radost, že během Velikonoční vigilie ve Veverských Knínicích byl křest i udělován. Eva Kokoliová, která se více než rok na svátost křtu připravovala, se „znovu narodila“ a vstoupila touto svátostí do Božího království.

Ježíšovo zmrtvýchvstání

„Brzy ráno prvního dne po sobotě,“ tak píše Marek, „sotva vyšlo slunce, šly [ženy] k hrobu“ (Mk 16,2). Jsou to tytéž ženy, které v pátek odpoledne zažily pod křížem Ježíšovu smrt: Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a Salome. Tyto ženy se zúčastnily i pohřbu, na vlastní oči viděly, kam bylo Ježíšovo mrtvé tělo položeno.

Ježíšova smrt

„Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lebka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít“ (Mt 27,33n.). Podle židovské zvyklosti se na smrt odsouzenému podávalo víno okořeněné myrhou nebo kadidlem, aby se omámil, a aby se tak zmírnily jeho bolesti. Tak to totiž stojí v jednom traktátu v talmudu: „Tomu, kdo šel na popravu, se dalo do poháru s vínem trochu kadidla, aby ztratil vědomi“ (Sanh. 43“). Ježíš však víno odmítl, neboť chtěl kalich utrpení, který mu podával Otec, vypít při plném vědomí.

Naši poutníci ve Svaté Zemi

Ve dnech 20. – 27. března 2012 bylo několik poutníků z naší farnosti ve Svaté Zemi.

Přesněji řečeno, bylo jich víc než několik, okolo patnácti – většina z nich se nachází na fotografii z Brna před odjezdem autobusu. Dohromady s farníky dalších okolních farností vytvořili obrovskou skupinu, která se po Izraeli přepravovala ve dvou autobusech („zelení“ a „žlutí“), občas spolu, občas (většinou) rozděleně.

Velikonoční tvoření 2012

Založili jsme novou tradici! Maminky z Říčan uspořádaly na faře „Velikonoční tvoření“, jehož cílem bylo vytvořit ozdoby pro přicházející velikonoční svátky. A tak přišlo 17 lidí, možná by bylo vhodnější říci „žen“, protože dva účastníci mužského pohlaví se tam vyskytovali pouze sporadicky.

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Setkání seniorů 14.3.2012

Dne 14. března 2012 proběhlo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání seniorů. Na něm jsme kromě přátelského popovídání a zacvičení hovořili o knězi Janu Bulovi, o jehož beatifikaci se právě jedná. Tento kněz byl v r. 1951 odsouzen k smrti v inscenovaném soudním procesu a pak popraven.

Markéta v Japonsku

Setkání mládeže 2. března 2012 bylo speciální – nejen proto, že tam byl neobvykle vysoký počet účastníků (17!), ale že jsme se mohli, díky vyprávění Markéty Krškové, zpestřeném mnoha fotografiemi a videi, přenést v duchu až do Japonska.

K letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

I letos, tak jako v minulých letech, se ve dnech 18. – 25. ledna slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů. Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů pravidelně připravuje pracovní skupina z některé země. Pro rok 2012 jej vypracovala skupina složená ze zástupců římskokatolické, ortodoxní, stejně jako starokatolické a protestantských církví z Polska. Za text, který nás má provázet v rámci modlitebního týdne za jednotu křesťanů, zvolila slovo naděje vzešlé ze svědectví apoštola Pavla: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. 1 Kor 15,51-58).

Setkání mládeže 20.1.2012

20. ledna 2012 se na faře konalo první letošní setkání mládeže. Jak to bývá na začátku roku, kvůli všem dobrým předsevzetím, obsah setkání byl velmi seriózní.

Vyplňovali jsme psychologický test a snažili se poznat některé stránky své povahy (úroveň nervozity, agrese, deprese, vznětlivosti, extraverze aj.). Někteří účastníci těžko snášeli tuto tvrdou práci na sobě a všemožnými způsoby se snažili test zkrátit. Nebylo jim to však umožněno. Přísně na to dohlížela naše Baruška. Sebepoznání je moc důležité a z určitého hlediska je i základem duchovního života.

Rozloučení s jesličkami 2012

Vánoční doba skončila. Jako obvykle poslední vánoční akcí v našich farnostech bylo rozloučení s jesličkami v Říčanech.

Jistě by se dalo loučit s jesličkami v každém z našich třech kostelů, v Říčanech je to však nejlákavější, zvláště pro děti. Celý betlém tam totiž díky paní Stáně je z perníku. A když je v ohláškách řeč o konci Vánoc a uklízení betléma, přijde tam vždycky spousta dětí. A to bylo i tentokrát, v neděli 8. ledna 2012. Některé z dětí vidíte nahoře na fotce.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS