Ostrovačické hody 2012

V Ostrovačicích se dne 28. září 2012 konala výjimečná událost. Oslavovali jsme hlavního patrona obce sv. Václava nejen slavnou večerní mší svatou – tak tomu bývá každý rok o svátku našeho patrona – ale i opravdovými hody, s hodovým průvodem, tancem, písněmi.

Důležitým programem hodového průvodu bylo zastavení před kostelem, kde bylo požehnání zrekonstruované sochy sv. Jana Nepomuckého i požehnání celých hodů.

Dožínky 2012

Letos jsme poděkovali Pánu za úrodu polí, zahrad a vinic v neděli 9. září. Ve všech kostelích byla krásná dožínková výzdoba. Uvědomili jsme si, že se o nás Bůh stará a dává nám vše, co k životu potřebujeme, a to v hojné míře. Naše srdce má být půdou, ve které semeno Božího slova nejen vyklíčí, ale též vydá hojné plody.

Oslava narozenin Panny Marie na Šmelcovně

Tentokrát naše každoroční pouť na Šmelcovnu vyšla na 8. září, tedy den Narození Panny Marie.

Cestu dolů z Javůrku na Šmelcovnu jsme zvládli jako nic. Doslova jsme seběhli dolů. Tam jsme se shromáždili u kapličky Panny Marie Bolestné a tam vykonali pobožnost k Panně Marii spojenou s duchovním svatým přijímáním.

Výlet seniorů „Po stopách P. Buly“

5. září 2012 se uskutečnil farní zájezd pro seniory našich farností „Po stopách P. Buly“.

Program byl velmi bohatý. Celé dopoledne jsme strávili v Třebíči, kde jsme si nejprve prohlédli nádhernou baziliku sv. Prokopa a pak odešli do židovské čtvrti, kterou jsme prošli celou a viděli tam synagogu, židovské muzeum a další jednotlivé domy, prošli se taky po židovském hřbitově.

12. pěší pouť na Velehrad

Celostátně se letos pouť uskutečnila po dvanácté. Šlo se z 18 různých směrů, výchozím bodem pro účastníky z našich farností byly Ratíškovice, předchozí působiště otce Ludvíka. Tato trasa představuje 3 dny chůze. Společně po ní putovalo 23 poutníků. Závěrečná bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, se uskutečnila v sobotu 25. srpna 2012 na Velehradě. Zúčastnilo se jí 461 pěších poutníků, celkově 726 (včetně těch, co přijeli na kolech, auty a autobusy).

Veveří 2012

Po roce jsme se (8. 8. 2012) opět vypravili na pěší pouť do kapličky na Veveří. Vyšli jsme o půl třetí odpoledne od zdravotního střediska v Říčanech a za půl hodiny jsme byli ve Veverských Knínicích, kde na nás čekali další poutníci.

Nejkrásnější týden prázdnin

Když si vzpomenu na tábor na faře, vybavují se mi ty nejkrásnější vzpomínky. Na začátku jsme se rozdělili na 4 skupiny a každá si vymyslela svůj pokřik. Jednu ze skupin jsem vedla i já, a můžu říct, že se všichni snažili nejvíc jak dovedli. Hry, které jsme hráli, byly skoro vždy velmi úspěšné. Právě na táboře jsme oslavili Šimonovy a Míšiny narozeniny (Míša se dokonce musela vykoupat venku), a taky můj a Aniččin svátek.

Helenčina studánka 2012

Uplynul rok a opět jsme se setkali při mši svaté u Helenčiny studánky. Letošním problémem ve středu 25. července 2012 bylo paradoxně o svátku sv. Jakuba, patrona dobrého počasí, počasí. Už od rána pršelo a na faru telefonovali někteří lidé, aby se ujistili, zda se mše sv. skutečně bude konat. Přes kladnou odpověď, kterou obdrželi, sami nebyli přesvědčeni, zda se ke studánce vypraví nebo ne. Vypadalo to na rekordně malý počet účastníků.

Výstava o P. Bulovi

Pokud v těchto dnech vejdete do kostela v Ostrovačicích, všimnete si ihned zvláštní výzdoby a nových prvků v kostele. Jedná se o výstavu o životě a mučednické smrti P. Jana Buly, kterého jsme už měli možnost trochu poznat z vyprávění manželů Kasáčkových při setkání seniorů.

Brněnské biskupství tuto výstavu připravilo, a ona koluje po různých farnostech naší diecéze, abychom se mohli s P. Bulou seznámit a dozvědět se co nejvíce o tomto kandidátu na svatořečení z brněnské diecéze. Díky panu Kasáčkovi, který se na přípravě výstavy podílel, máme možnost výstavu shlédnout i tady u nás.

Kauza Robert Bezák

K případu biskupa Bezáka bylo řečeno a napsáno v poslední době mnohé. Kvalitních informací je však málo. Často slyšíme pouze emotivní závěry lidí, kteří soudí třeba jenom podle nadpisu článku v novinách. Je dobré mít informace a udělat si na jejich základě vlastní názor. Proto přinášíme článek pana RNDr. Miloslava Müllera, PhD, který shromáždil známá fakta, včetně mnoha odkazů a dalších užitečných myšlenek.

Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, autor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září „Po stopách P. Buly“.

Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Eucharistické oslavy v červnu 2012

Letos se obě obvyklé eucharistické slavnosti konaly v červnu: Nejprve 3. června 2012 při nedělní mši sv. o slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo 5 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vzpomínkové odpoledne 2012

Již pošesté se v Ostrovačicích konalo, při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, Vzpomínkové odpoledne, při kterém jsme, jak už napovídá název, vzpomínali na o. Bedřicha (i na další kněze, kteří v našich farnostech působili), modlili se za něj u jeho hrobu na místním hřbitově a prostě byli spolu – nejen my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale také přátelé o. Bedřicha z Brna z komunity Emmanuel, jíž byl o. Bedřich členem.

Novéna 2012

Novéna k Duchu sv. před pár dny skončila. Jako obvykle se konala v kostele v Říčanech a na jednotlivých setkáních bylo tak 20-30 lidí nejen ze samotných Říčan, ale běžně tam byli i farníci z Veverských Knínic, občas i z Ostrovačic a z okolních farností.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS