Naši poutníci ve Svaté Zemi

Ve dnech 20. – 27. března 2012 bylo několik poutníků z naší farnosti ve Svaté Zemi.

Přesněji řečeno, bylo jich víc než několik, okolo patnácti – většina z nich se nachází na fotografii z Brna před odjezdem autobusu. Dohromady s farníky dalších okolních farností vytvořili obrovskou skupinu, která se po Izraeli přepravovala ve dvou autobusech („zelení“ a „žlutí“), občas spolu, občas (většinou) rozděleně.

Velikonoční tvoření 2012

Založili jsme novou tradici! Maminky z Říčan uspořádaly na faře „Velikonoční tvoření“, jehož cílem bylo vytvořit ozdoby pro přicházející velikonoční svátky. A tak přišlo 17 lidí, možná by bylo vhodnější říci „žen“, protože dva účastníci mužského pohlaví se tam vyskytovali pouze sporadicky.

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Setkání seniorů 14.3.2012

Dne 14. března 2012 proběhlo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání seniorů. Na něm jsme kromě přátelského popovídání a zacvičení hovořili o knězi Janu Bulovi, o jehož beatifikaci se právě jedná. Tento kněz byl v r. 1951 odsouzen k smrti v inscenovaném soudním procesu a pak popraven.

Markéta v Japonsku

Setkání mládeže 2. března 2012 bylo speciální – nejen proto, že tam byl neobvykle vysoký počet účastníků (17!), ale že jsme se mohli, díky vyprávění Markéty Krškové, zpestřeném mnoha fotografiemi a videi, přenést v duchu až do Japonska.

K letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

I letos, tak jako v minulých letech, se ve dnech 18. – 25. ledna slaví Týden modliteb za jednotu křesťanů. Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů pravidelně připravuje pracovní skupina z některé země. Pro rok 2012 jej vypracovala skupina složená ze zástupců římskokatolické, ortodoxní, stejně jako starokatolické a protestantských církví z Polska. Za text, který nás má provázet v rámci modlitebního týdne za jednotu křesťanů, zvolila slovo naděje vzešlé ze svědectví apoštola Pavla: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. 1 Kor 15,51-58).

Setkání mládeže 20.1.2012

20. ledna 2012 se na faře konalo první letošní setkání mládeže. Jak to bývá na začátku roku, kvůli všem dobrým předsevzetím, obsah setkání byl velmi seriózní.

Vyplňovali jsme psychologický test a snažili se poznat některé stránky své povahy (úroveň nervozity, agrese, deprese, vznětlivosti, extraverze aj.). Někteří účastníci těžko snášeli tuto tvrdou práci na sobě a všemožnými způsoby se snažili test zkrátit. Nebylo jim to však umožněno. Přísně na to dohlížela naše Baruška. Sebepoznání je moc důležité a z určitého hlediska je i základem duchovního života.

Rozloučení s jesličkami 2012

Vánoční doba skončila. Jako obvykle poslední vánoční akcí v našich farnostech bylo rozloučení s jesličkami v Říčanech.

Jistě by se dalo loučit s jesličkami v každém z našich třech kostelů, v Říčanech je to však nejlákavější, zvláště pro děti. Celý betlém tam totiž díky paní Stáně je z perníku. A když je v ohláškách řeč o konci Vánoc a uklízení betléma, přijde tam vždycky spousta dětí. A to bylo i tentokrát, v neděli 8. ledna 2012. Některé z dětí vidíte nahoře na fotce.

Žehnání vína 2011

V pondělí 26. prosince 2011 se konalo na naší ostrovačické faře tradiční žehnání vína.

Žehnání probíhalo, podobně jako v předchozích letech, v komornějším duchu, za účasti asi 20 farníků - přece jen v těchto krajích není tolik milovníků vína jako např. na jižní Moravě. Setkání však bylo velmi příjemné.

Před Betlémem

Betléme znovu očištěný
z objetí pavučin
a z prachu zapomnění
je v tobě tatáž síla
jako když poprvé
všechno se odehrálo
v životní velikosti

Antifony předvánočního týdne

Posledních sedm dní adventní doby před svátkem Narození Páně má v liturgii vlastní texty a modlitby, které tomuto týdnu  dávají specifický ráz. V modlitbě breviáře jsou to mimo jiné takzvané „Ó - antifony“ k Mariině chvalozpěvu v modlitbě nešpor. Jejich poezie má zároveň teologický obsah, který nás vtahuje do hlubin vánočního tajemství.

Výstava ve „špálovce“

Až do Ostrovačic a okolí připutovala zpráva o zahájení výstavy Vladimíra Kokolii v Galerii Václava Špály v Praze. I my, místní farníci, jsme si nemohli nechat ujít tu příležitost a na výstavu jsme se vypravili. Kdo jsme to my? Naše skupinka sestávala pouze z dvou členů: pisatele tohoto článku a paní Anny Žaloudkové (na fotografii). Určitě však budou následovat další, nenechají se odradit touto zprávičkou a nespokojí se ani s popisem výstavy z pera samotného malíře.

Oskar a Růžová paní

Ve středu 9.11.2011 se několik našich farníků zúčastnilo avízovaného divadelního představení „Oskar a Růžová paní“.

Herci Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář a Martina Eliášová představili příběh francouzského dramatika Erica Emmanuela Schmitta pojednávající o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho ošetřovatelky babi Růži.

Drakiáda 23.10.2011

V neděli 23. října se konala drakiáda, kterou pořádali na obvyklém místě (v Říčanech na kopci nad dálnicí) nejen naši říčanští farníci, ale tentokrát i ve spolupráci s Mateřskou školkou v Říčanech. Tento fakt se projevil ve značně větším počtu lidí, kteří se setkání zúčastnili. Bohužel tato velká účast nenapomohla k většímu větru. V téměř úplném bezvětří draci létali pouze když s nimi někdo utíkal dolů (obvykle rodiče pečlivě draky připravovali a vypouštěli do vzduchu, zatímco děti s draky utíkaly dolů z kopce).

Setkání mládeže 21.10.2011

V pátek 21. října 2011 se konalo další setkání naší mládeže. Neslo se ve znamení hry. A taky oslavy – vždyť několik z našich mladých v říjnu oslavila své narozeniny.

Jenda Volavý nám v první části setkání představil a předvedl svou oblíbenou hru Minecraft (viz foto dole). Pak Tomáš Krška vytáhl dva volanty, které se připojily k počítači, a tak vznikla téměř dokonalá simulace řízení auta. Je zajímavé, že při tomto řízení byli neřidiči (čili ti, kteří ještě nemají řidičský průkaz) úspěšnější než řidiči.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS