Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 1 (28. 2. 1994)

Ryba. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

I v našich zpěvnících se nacházejí symboly či písmena, která bychom měli umět vysvětlit. Tady je tedy vysvětlení jednoho z nejstarších symbolů a zároveň i nápisu křesťanského světa.

Začněme dnes

Postní doba je pro nás velikou příležitostí. Příležitostí obrátit se k Bohu, to znamená odvrátit se od hříchu a připravit svou duši na setkání s Pánem. Pán Ježíš chce, abychom se obrátili a dává nám k tomu možnost v každou minutu našeho života. Dělá to z lásky k nám, proč bychom tedy měli své obrácení odkládat na zítřek? Proč bychom měli neustále používat slov „měl bych“ místo „půjdu a udělám“?! A začněme s tím hned. V ten nejobyčejnější všední den, abychom pak v neděli nemuseli stát před Pánem s prázdnýma rukama a prázdnou duší.

Den modliteb za nenarozené děti

25. BŘEZEN

DEN MODLITEB ZA NENAROZENÉ DÉTI

Duchovní výzva pro postní dobu

Po radostné zvěsti Narození Ježíše Krista, našeho Spasitele, se máme připravit důkladně na prožití Jeho spásné smrti na kříži a posléze nadějné Zmrtvýchvstání.

Abychom hluboce procítili a pochopili význam doby velikonoční, největších křesťanských svátků v roce, k tomu nám byla ustanovena doba půstu. Toto období má svůj veliký význam. Je to vlastně čas, kdy bychom se měli zklidnit po předcházející době zábav. Dá se přirovnat ke krásnému šatu, který vyměníme za oděv méně honosný, obyčejný. Postní období připomíná barvu šedou, barvu popela.

Pozdrav na začátku postu (1994)

MILÍ FARNÍCI,
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Je to doba vnitřní duchovní obnovy, větší soustředěnosti, nároku na vnitřní obrácení, očišťování od hříchů a smíření s bratry a sestrami.
Ať Vás nastávající řádky [farního zpravodaje] inspirují ke konkrétním rozhodnutím ve smyslu změny svého smýšlení a jednání.
Aby se nám všem dařilo uskutečňovat toto svatopostní předsevzetí, k tomu Vám žehná
Váš duchovní otec.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 1 (28. 2. 1994)