Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 2 (19. 3. 1994)

Chrismon. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

Z prolnutí řeckých písmen CH a R vznikl grafický symbol Krista, zvaný CHRISMON.
Astronomové naší doby prokázali, že v říjnu roku 312 utvořily hvězdy na obloze nad Itálií obrazec podobného tvaru. Úkaz byl zřejmě vyložen jako znamení, z něhož císař Konstantin pro sebe odvodil Boží pokyn: „In hoc signo vinces - V tomto znamení zvítězíš.“
Na sarkofágu ze 4. století, který je nyní uložen ve Vatikánském muzeu, je Chrismon symbolem Života, který v Kristu přemohl smrt a vystoupil z hrobu, marně střežen římskými vojáky.

Veselé Velikonoce?

„Veselé velikonoce“ - čteme na spoustě přání k těmto dnům. Když však dovolíte, budu vám přát raději radostné, protože radost je něco hlubšího, hodnotnějšího a trvalejšího než veselí. Pravá radost musí mít hluboké kořeny. A mně se zdá, že právě velikonoční radost ukazuje hloubku svých kořenů. Velikonoce pro nás nejsou jen svátky jara, probuzení života, jarních květů.

Informace o časopisech

V dnešní době existuje nepřeberné množství časopisů s duchovní tematikou. Ne každý z nás je informován o obsahu těchto týdeníků či měsíčníků. Každého z nás osloví něco jiného. Abychom si dobře vybrali, k tomu je zapotřebí prolistovat si je a třeba i přečíst. K nahlédnutí jsou v sakristii říčanského i ostrovačického kostela.

Fatimský apoštolát o evangelizaci (1994)

Fatimský apoštolát připravil pro šíření katolické víry a mariánské úcty evangelizaci, která se opírá o nejpodstatnější evangelizační otázkou: „Je možné dokázat existenci Boží?“

Iniciativy pro rodiny (1994)

Zpráva o informačním setkání v Olomouci

(19. 2. 1994)

Stavební úpravy (1994)

STAVEBNÍ ÚPRAVY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA?

Z těch důležitějších bychom rádi provedli tyto:
- osazení žlabů na prelaturu
- stažení kostela
- práce na odstranění vlhkosti zdiva
- nová fasáda na kostele.
Kromě těchto prací nás čeká také spousta údržbářskýcsh oprav, které zaberou hodně času, ale pro mnohé z nás nejsou vidět.
Proto bychom znovu chtěli poděkovat všem, kteří v loňském roce přiložili ruku k dílu, a také všem, kteří jakýmkoliv obnosem přispěli k možnosti zaplatit náklady spojené s opravami.

Z historie proměn farního kostela v Ostrovačicích

S nadcházejícím jarem se naše pozornost opět obrací k pracím, které je nutné provést na našem farním kostele.
Dříve však, než se zmíníme o plánech na tento rok [t.j. 1994], připomeňme si také něco z historie.
Bývalý kostelní hospodář, Eduard Krčál, který řídil a organizoval práce na kostele, nám jako pamětník popisuje některé změny, které byly během mnoha let provedeny na tomto kostele a které jsou pro nás zároveň zajímavostmi.

Velikonoční přání

R. Guardini napsal:

Pane, to je ta radostná zvěst, kterou jsi lidstvu přinesl:
že po každém Velkém pátku přicházejí Velikonoce.
Že každé utrpení je pramenem požehnání, ba i smrt sama je
semenem nového života každému, kdo se Tě nespustí.
Budeme-li s Tebou trpěti, budeme i s Tebou oslaveni.
Nauč nás všechny tomu rozuměti.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 2 (19. 3. 1994)