Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 4 (31. 12. 1994)

Irské novoroční přání

Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji,
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest -
né - nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce,
utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

Vánoce jsou nádherné svátky

Vánoce jsou nádherné svátky.
Pro toho, kdo chápe jejich pravou podstatu,
jsou opravdovými svátky radosti.
A to díky Bohu, který nás tolik miluje,
že nám dává ve zrození Ježíše spásu.
Díky Panně Marii, která přijímá Boží vůli
a skrze niž se zrození spásy pro nás uskutečňuje.

Křest - brána do života

Abychom dobře porozuměli této jedinečné svátosti, je třeba objasnit si některé skutečnosti z historie.

Rok 1994 v naší farnosti

MINUL ROK V NAŠÍ FARNOSTI
... a nebyl bez událostí.
Ohlédněme se tedy zpět a jen krátce si připomeňme, co bylo uděláno ve dvou hlavních oblastech: v oblasti stavební a v oblasti duchovní a kulturní.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 4 (31. 12. 1994)