Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (prosinec 2005)

Pastorační rada farnosti (2005)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. Také za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - kněží, řeholníci, i laici. „Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech“.

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti (PRF). K hlavním úkolům farní rady patří mj.:

Svatý Mikuláš, Děda Mráz, Santa Klaus - kdo je kdo?

Kdo byl svatý Mikuláš? Proč se v tolika zemích světa na den sv. Mikuláše dávají dětem dárky a drží se mnohé tradice? A proč se dnes ze všeho nejvíc mluví o Santa Klausovi a donedávna i o dědu Mrázovi? Nejedná se o pokřivení původní podstaty svátku?

Symboly adventu

Adventní věnec

Nejzřetelnějším znakem adventu je dnes použití adventního věnce. Ten je vytvořen z jehličnatých větví, na nichž jsou rovnoměrně rozmístěny čtyři svíce.
Kruh, jenž nemá začátek a konec, je symbolem věčnosti království Božího, které začalo narozením Mesiáše. Zelená barva věnce je symbolem naděje na splnění očekávání lidstva - na příchod (adventus) Spasitele. V soudržnosti propletených větviček lze také vidět symbol křesťanského společenství, které žije v naději na druhý příchod Páně.

Pět let zkušeností s Adopcí na dálku

V roce 2001 jsme se v kostele ve Veverských Knínicích dohodli, že adoptujeme dvě děti z Indie. Získali jsme totiž informace o projektu Arcidiecézní charity Praha (dále jen Charita) „Adopce na dálku®“.

Výstava nemocnice v Ugandě

Jedním z projektů Arcidiecézní charity Praha je i výstavba nemocnice v Ugandě. Tato nemocnice by měla pomáhat nemocným, být školou pro porodní asistentky, osvětovou základnou pro boj proti AIDS a důstojně reprezentovat Českou republiku. Realizace této myšlenky však potřebuje více peněz než může poskytnout Grant Ministerstva zdravotnictví.

Tříkrálová sbírka - historie a současnost

V roce 2000 se v Olomoucké arcidiecézi podařilo poprvé úspěšně zorganizovat Tříkrálovou sbírku. Od roku 2001 je tato sbírka organizována na celorepublikové úrovni.

Také v našich obcích se TKS stala tradicí. V prvním lednovém týdnu, ve dnech 6.-8. ledna 2006 opět navštíví naše domovy Tři králové... Tito koledníci a hlavně jejich dospělí vedoucí si zasluhují vysoké společenské uznání a ocenění.

Misijní neděle (2005)

Jeden dárek navíc

V říjnu tohoto roku (2005) jsme slavili Misijní neděli, kdy jsme si připomínali, že máme pomáhat všem potřebným lidem na světě. Zvláště my děti myslíme na jiné děti v akcích Papežského misijního díla dětí.

Setkání farností Rosického děkanství (2005)

Brněnská diecéze je územně rozčleněna do 20 správních celků - děkanství. Jedno z nich má sídlo v Rosicích. V sobotu 17. září letošního roku měli farníci z jednotlivých farností Rosického děkanství nebývalou příležitost k osobnímu setkání. Konalo se v Oslavanech.

Kromě společné mše svaté na začátku dne a společné pobožnosti na závěr byla pro účastníky nachystána řada akcí alternativního charakteru. Každý se mohl věnovat tomu, o co měl zájem.

Svědectví z celosvětového setkání v Kolíně nad Rýnem (2005)

Chvála Kristu.

Všechny vás srdečně zdravíme a chtěli bychom vám předat vřelé pozdravy od Svatého otce, který nám dával své požehnání i pro všechny v našich domovech.

Naše pouť začala v Brně na Petrově mší svatou s naším biskupem Vojtěchem Cikrlem, který nám dal na cestu své požehnání. Poté jsme vyrazili do Würzburgské diecéze, kde nás již očekávali. V malém Weltjugendtag městečku Randersacker začínala naše první část poutě.

Kalendárium plánovaných akcí (2005)

Kalendárium plánovaných akcí aneb Co nás čeká od Vánoc do Velikonoc

7.1.2006 sobota 17.00 Sokolovna Ostrovačice Divadelní představení: Jesus Christ supermlád. Jde o muzikál o událostech, které se staly okolo roku 0, a nastudoval je soubor s názvem Spojené farnosti. Tento soubor vznikl přibližně před 14 lety

Duchovní význam adventu

Než budou svítit všechny svíčky na adventním věnci ...aneb Nám, Nám narodil (narodí?) se

Katechetka se ptala dětí v hodině náboženství: „Co pro vás znamená advent?“ Dostala samé pěkné odpovědi: Je to doba očekávání, doba přípravy na vánoce, doba chystání...

Vánoční přání (2005)

Přišel láskou zmapovat svět
Má moc z duší vysát jed trpkých smutků
Chce obnovit rozbitý obraz lidství zraněného
Denně všem nabízí internetové spojení mezi nebem a zemí
Slova a činy tvé dovede naladit na kosmickou harmonii
Nad propastí našich vin vybudoval viadukty smíření a pokoje
A přesto svět jde dál od ničeho k ničemu
Člověk kazisvět má stále zelenou
Rafiky světa ukazují za pět minut dvanáct
Moc času nezbývá
Pospěš si k Betlému k tomu jenž od ŽIVOTA klíče má
.

P J. Veselý

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (prosinec 2005)