Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 2 (duben 2006)

Životní jubileum

Ve středu 31. května 2006 se duchovní správce našich farností P. Ing. Bedřich Provazník dožívá 70 let svého života. Vzhledem k tomu, že další číslo Zpravodaje je plánováno až na podzimní období, krátce připomínáme krásné životní výročí pana faráře už nyní.

Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Je rozjímavou modlitbou.

Láska matek proměňuje svět

Modlitby matek (dále jen MM) je nové modlitební ekumenické hnutí, které vzniklo přibližně před deseti lety v Anglii, kde několik prostých žen pocítilo touhu a potřebu modlit se za své děti a vnoučata. Během několika let se hnutí MM rozšířilo do celého světa.

Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův, však oni se vrátí
Z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území
".
(Jer 31,16-17)

Vítejte ve společenství seniorů

„Mládí je květ života, stáří je plod života!“

Před čtyřmi roky 20. 3. 2002 se sešla na faře v Ostrovačicích skupinka zájemců na ustavujícím setkání „Společenství seniorů“.
Dohodli jsme se na pravidelných čtvrtletních schůzkách. Za uplynulé roky jsme prožili již 17 krásných setkání. Ta probíhají většinou ve středu dopoledne a náplň je pestrá: od besed a přednášek až k zájezdům a poutím. Pro představu uvádím: pouť seniorů na Vranov u Brna, na Sv. Hostýn, zájezd do Domu Bible a
kláštera Břevnov v Praze, dále pouť seniorů do Třebíče a Přibyslavi.

Pomáháme jiným (2006)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Výsledky Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi: Výtěžek 12.115.238,- Kč.

Církevní silvestr (2005)

Zloděj adventu aneb Není silvestr jako silvestr

V dnešní době si už jen málokdo dovede představit oslavu posledního dne roku bez televize, ohňostrojů, nemalé dávky jídla a všelikého občerstvení. Musím se přiznat, že já jsem na tom stejně. Přišla jsem ale na jiný a lepší způsob, jak si užít oslavu Silvestra, navíc mezi svými kamarády a vrstevníky.

Kapucíni v Říčanech

Tak je to konečně tady. Sobota 21. ledna [2006] je den, na který se těšíme. Po mnoha přípravách budeme odměněni. Dnes se má totiž v Říčanech uskutečnit koncert Kapucínů, skupiny, která mě oslovila již před šesti lety ve Veverských Knínicích. Koncert je naplánovaný na pátou hodinu odpolední. My jsme si pro jistotu dali
sraz už o půl čtvrté.

Postní duchovní obnova (2006)

Postní duchovní obnova 9.-11. 3. 2006

Na začátku letošní postní doby proběhla třídenní duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ v kostele v Ostrovačicích. Hlavním tématem obnovy bylo Podobenství o zlých vinařích. Zde otiskujeme s laskavým svolením stručný obsah.

Poutě (2006)

Kalendárium farností Ostrovačice - Říčany, Veverské Knínice od Velikonoc 2006

16. 4. Velikonoce
26. 5. Zahájení svatodušní noveny
27. 5. Pouť farníků do Klokot, na Svatou Horu a Křemešník
  4. 6. Slavnost seslání Ducha sv.
13. 6. Pouť seniorů ke Sv.Antoníčkovi do Blatnice
15. 6. Oslava Božího Těla Říčany
16. 6. Táborák dětí na faře
18. 6. Oslava Božího Těla Ostrovačice a Veverské Knínice
  2. 7. Říčanská pouť
  2. 9. Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou
16. 9. Společná pouť rosického děkanství do Zbraslavi

Velikonoční přání (2006)

Velikonoční

Nic nechtít
a všechno dát
Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A potom zemřít
v pravý čas
a proměnit se v nový klas
Být rozemlet
a jako živý chléb
posílit putující
na cestě každodenní

Být jako zrno
skryté v zemi
vydat se do krajnosti
A přitom beze smutku
radost rozdávat
a s celým vesmírem
každý den
zazpívat vděčně
ALLELUJA

Josef Veselý

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 2 (duben 2006)