Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 3 (září 2006)

Třídenní modlitební putování „Modliteb matek“

Modlitby matek je celosvětové hnutí, které čtyřikrát do roka vytvoří modlitební most nad společným Božím slovem.

Letos v létě [2006] byly tři modlitební dny určeny na 30.6. - 2.7. a uskutečnily se také v našich farnostech. Pečlivě je připravila skupinka maminek kolem Mgr. Zdeňky Nejezchlebové, která také celé třídenní moderovala.

Z korespondence adoptovaných dětí

V prvním čísle tohoto Farního zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti zapojení do projektu Adopce na dálku®. Uvedli jsme, že farnost Veverské Knínice sponzoruje dvě děti z Indie. Dnes Vám přinášíme několik ukázek z jejich dopisů, které nám vybrala paní Helena Kochová:

Pěší pouť na Velehrad (2006)

Vyšli jsme ve středu 23. 8. 2006 ráno od kostela v Bystrci, kde nám na cestu
požehnal a rozdal poutní křížky místní p. farář. V čele s křížem a
cyrilometodějskou korouhví a za zpěvu poutních písní jsme vyrazili směr
Velehrad. Bylo nás z Brna jen 16, ale na konci prvního dne jsme se připojili
k jednomu z hlavních proudů poutníků, kteří putovali z Vranova nad Dyjí již od
pondělí. A to už nás bylo téměř 150. Po celou cestu jsme zpívali poutní písně,

Žďár 2006

Již potřetí se konalo ve Žďáru nad Sázavou setkání rodin s otcem biskupem Vojtěchem. Uskutečnilo se v duchu výzvy: “Hledejme své hřivny“.

Farnost jako dům s otevřenými dveřmi

V sobotu 20. května 2006 se na Biskupském gymnáziu v Brně uskutečnila konference Brněnské diecéze, jejíž název (shodný s jejím tematickým zaměřením) je použit i pro nadpis tohoto příspěvku. Navazovala na předchozí konferenci, pořádanou před rokem.

Za naše farnosti se letošní konference zúčastnil pan farář Provazník, Helena Malášková a tři další účastníci z Veverských Knínic (Zdeňka Nejezchlebová, Dana Cardová a pisatel tohoto příspěvku Jiří Koch).

K poutním zájezdům (2006)

Koncem května a v polovině června letošního roku byly pro zájemce obou
našich farností uspořádány dva autobusové poutní zájezdy. První směřoval do
Čech: do Klokot, na Svatou Horu a na Křemešník. Druhý do Žarošic, na
Blatničkou horu s kaplí sv. Antonína a na Velehrad. Cílová místa byla stručně
popsána už v předešlém čísle Farního zpravodaje. Dovolím si proto jen několik
osobních postřehů.
I když jsem na většině navštívených míst už předtím aspoň jednou byl,
Klokoty a Křemešník jsem navštívil poprvé, a byl jsem spokojen. Moravská

Setkání mládeže s o. biskupem (2006)

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem před Květnou nedělí

Jednoho chladného dubnového rána se obyvatelům brněnského centra naskytl zajímavý pohled. Ulice byly zaplněny menšími či většími hloučky mladých lidí, kteří postupně obsadili okolí katedrály sv. Petra a Pavla. Všichni přišli za jediným cílem - setkat se s naším otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Začátek listopadu

Na začátku listopadu si připomínáme dvě liturgické oslavy, které i věřící často mylně zaměňují a nedostatečně rozlišují.

1. listopad - Slavnost Všech svatých
Historie tohoto svátku sahá do doby, kdy dosavadní římský chrám Pantheon, původně zasvěcený pohanským bohům, byl křesťansky zasvěcen Panně Marii a všem svatým. Stalo se tak v roce 609. Od 8. století se oslava Všech svatých ustálila na den 1. listopadu. V tento den si připomínáme všechny svaté, tedy i ty, kteří nejsou zapsáni v seznamech svatých, a nejsou ani připomínáni v liturgickém roce.

Kalendárium podzim 2006

4. října Setkání seniorů na faře
21. října Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti ve Veverských Knínicích
18. listopadu Seminář paní Hlaváčkové, brněnské herečky: Jak správně číst Boží Slovo v liturgii (Pro všechny lektory i další zájemce)
2. prosince Celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti v Ostrovačicích
2. prosince Mikulášská besídka - Letos trochu jinak - ve 14.00 hod. v KD Říčany
6. prosince Poutní slavnost ve Veverských Knínicích s oslavou sv. Mikuláše
13. prosince Setkání seniorů na faře

Ke svátku sv. Václava

Milí farníci, sestry a bratři,

pozdravuji Vás všechny v další části liturgického roku v okruhu slavnosti sv. Václava. Chci se s Vámi podělit o starost, kterou nosím stále v srdci, a myslím si, že je totéž i Vaší starostí.

Jde stále o jedno: Jak žít prakticky a dobře křesťanský život v současných okolnostech života a co dělat pro to, aby křesťanská víra se předávala dál a mohli se s ní seznámit a přijmout ji další.

Nová kniha o P. Damiánovi, misionáři malomocných

V poslední době se stalo atrakcí v různých zemích světa organizovat celostátní ankety o tom, kdo je největší osobností toho kterého státu. Podobné ankety proběhly i na území Čech a Slovenska. Ve Francii zvítězil Charles de Gaulle, v Německu Adenauer, v Anglii Churchil, v Čechách Karel IV., na Slovensku Milan Rastislav Štefánik. Zatímco v mnohých státech vyhráli panovníci, politici, umělci či sportovci, v malém státě Evropy, v Belgii, zvolili účastníci této ankety 1. prosince 2005 za největší osobnost své země misionáře malomocných P. Damiána de Veuster.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 3 (září 2006)