Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 4 (prosinec 2006)

Před Betlémem

Betléme znovu očištěný
z objetí pavučin
a z prachu zapomnění
je v tobě tatáž síla
jako když poprvé
všechno se odehrálo
v životní velikosti

Titul "křesťan"

Nejdůležitějším titulem je „křesťan“

Pod tímto názvem uveřejnil Katolický týdeník ve svém 43. čísle článek P. Jiřího Kani z Blanska, kterým odpovídá na otázku čtenáře, jaké jsou v pokoncilní církvi kněžské hodnosti a tituly.

Vánoční koncert (2006)

Vánoční koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

Bari

Dovolená trochu jinak aneb Bari - město sv. Mikuláše

Určitě znáte to pořekadlo: „Nestraš Mikulášem v létě!“ A představte si, že já Ho letos potkala už v květnu. A byl to skutečně On. Ne v převleku, kdy zkoumáme, čí to jsou boty, ne s mitrou na hlavě a s berlou, ale byl to skutečně On, jediný, pravý a živý!? Pardon, mrtvý, pardon, ať mi to sv. Mikuláš odpustí, ale ono z něho za těch cca 16 století moc nezbylo. To, co zbylo, se vejde do malé, malinkaté schránky, která je uchovávaná v kryptě pod oltářem v basilice San Nicoly v Bari.

Máme nového faráře

Ke dni 1.11.2006 dostaly naše farnosti kvůli dlouhodobé nemoci P. Bedřicha Provazníka nového administrátora. Stal se jím - již převážně zastupující - P. Dominik Eremiáš, OSB, farář v Domašově.

Co nám prozradil o svém životě?

Novinky z Adopce na dálku

Koncem října nám ústředí Adopce na dálku© z Arcidiecézní charity Praha oznámilo, že naše adoptivní dcera Roopali Madavi po dokončení 10. třídy (obdoba našeho úplného středoškolského vzdělání) svá studia ukončila a dál už pokračovat nebude. Roopali nám poslala fotku na rozloučenou a poděkovala za naši podporu. Tím ukončila svoji účast v projektu Adopce na dálku®. Z poslední částky, kterou jsme my maminky na její vzdělání zaplatily, zůstala tedy značná část peněz nevyužita.

Seminář rétoriky

V sobotu dne 18.11.2006 od 14. do 17. hodiny proběhl na faře a v kostele
v Ostrovačicích seminář rétoriky, který vedla herečka Mahenova divadla v Brně
paní Hana Hlaváčková. Semináře se zúčastnilo asi 35 farníků z našich farností,
především lektoři čtení Písma.
Zmíněný seminář byl velmi užitečný, neboť jsme se dověděli mnoho nových
poznatků o naší mateřštině. Místy jsme se i docela pobavili, protože ani při
tomto učení nezapomněla paní Hlaváčková na trochu humoru. Nejdříve jsme

Ostrovačice opět městysem

Po 164 letech od povýšení se Ostrovačice opět mohou honosit označením městys. Celá novodobá historie obce je úzce spojena s řádem benediktinů. Pokud budeme za počátek jejich působení v Ostrovačicích považovat rok 1048, kdy kníže Břetislav I. daroval domašovský statek, pod který v té době patřily i Ostrovačíce, nově založenému klášteru břevnovských benediktinů v Rajhradě, můžeme směle tvrdit, že benediktini měli na život obce vliv takřka 9 století. A to až do dvacátých let 20.

Drakiáda (2006)

Rád bych se s Vámi podělil o několik zážitků z letošní drakiády.

Drakiáda byla naplánovaná na neděli 15. října na kopci u reklamy. Krásný slunný větrný nedělní den lákal všechny děti, rodiče i prarodiče pouštět draky, nebo se na ně jen dívat. Draci se na obloze slétali postupně, některým se sice létat moc nechtělo, ale to zase napravily šikovné ruce maminek a tatínků. Místa na obloze bylo spousta, draci měli velkou volnost - pokud jim to jejich majitelé dovolili.

Pouť rosického děkanství (2006)

Jak probíhala letošní pouť farností Rosického děkanství

Adventní Vídeň očima českého křesťana žijícího ve Vídni

Stalo se již postkomunistickou tradicí, že po roce 1989 je podzimní Vídeň plná českých a slovenských turistů. Ne že by sem ti turisté v jinou dobu nepřicházeli, ale předvánoční Vídeň má své zvláštní kouzlo. Na rozích ulic postávají prodavači opékaných kaštanů, brambor či bramborových placek, vedle nich stojí stánky, ve kterých se prodává svařené víno a také punč, oblíbená to pochoutka Rakušanů. Lidé se k těmto stánkům scházejí a tvoří skupinky. Tam kde jsou největší, kde je nejvíc rušno, tam dostanete zcela určitě ten nejlepší punč.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 4 (prosinec 2006)