OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (16. 3. 2008)

Velikonoční přání (2008)

Vážení čtenáři našeho zpravodaje, milovaní bratři a sestry!

Dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší při příležitosti blížících se Velikonoc.

Náš Pán vstal z mrtvých třetího dne, a bylo to, jako když slunce, které zapadlo na dlouhý čas, znovu vychází. Přináší světlo, přináší teplo, daruje život světu.

Kéž i srdce každého z nás má podíl na této proměně světa a zakusí Boží dar skutečného života, světla a tepla! To vám z celého srdce přeji.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 1 (16. 3. 2008)