OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 2 (28. 9. 2008)

Rozhovor s P. Josefem Chybou

Letošní duchovní obnovu před Velikonocemi vedl v Ostrovačicích P. J. Chyba. Rodilý Brňák, teologii studoval mj. v Římě, kde získal titul ThLic. Nyní působí jako farář v Dubňanech. Znovu do našich farností zavítal v létě, kdy zde doprovázel skupinu katolické mládeže ze svého působiště při jejím prázdninovém pobytu. Pro čtenáře Oříku odpověděl stručně na několik otázek.

Kdy a kde jste se, otče, narodil?

Narodil jsem se 26. 1. 1960 v Brně u Milosrdných bratří.

Kde nyní působíte?

Jaký je náš pan farář?

Jistě si většina z vás vybaví nádhernou scénu z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku". Malý Vašek sedí u stolu a píše slohovou práci na téma Co dělá můj táta? Při letošním červnovém táborákovém rozloučení se školou na farní zahradě mě napadlo, co by se stalo kdyby... Kdyby tam malý Vašek byl s námi a měl napsat sloh na téma Jaký je náš pan farář Ludvík? Myslím si, že by to napsal takto:

Biřmování v našich farnostech

Po několika letech bude v našich farnostech opět biřmování, tj. přijede pan biskup a bude udělovat připraveným zájemcům tuto tzv. ?svátost křesťanské dospělosti". Zatím je ještě příliš brzy hovořit o tom, kdy by ona slavnost měla být. Záleží především na připravenosti zájemců a na možnostech otce biskupa. Nyní je čas přípravy a na tu bych chtěl pozvat všechny dospělé a dospívající farníky, kteří již dosáhli 14 let života a přitom ještě tuto posilu křesťanského života nepřijali.

Václav - panovník, mučedník, světec...

Od roku 2000 slavíme v České republice 28. září Den české státnosti jako připomínku smrti knížete a patrona české země sv. Václava. Takřka 11 století nás dělí ode dne jeho úmrtí. Většina nejstarších dochovaných údajů o jeho životě pochází z díla saského kronikáře Widukinda z Corvey a z dávných legend. V základních datech jeho života lze proto najít spoustu nesrovnalostí. Co tedy o něm víme? A co bychom vědět měli? Dovolte mi malé zamyšlení nad osobností tohoto, pro naše dějiny tolik významného muže.

Kalendárium podzim 2008

15. 10.

Setkání klubu seniorů

Ostrovačice - fara v 9.00

15. 10.

Vzpomínka na papeže Jana Pavla II. při příležitosti 30. výročí jeho zvolení

Veverské Knínice - kostel v 17.00

16. 10.

Říčany - kostel v 18.00

17. 10.

Ostrovačice - kostel v 18.00

17. 10.

Setkání pro všechny zájemce při příležitosti začátku přípravy na svátost biřmování (viz níže článek Biřmování v našich farnostech)

Ostrovačice - fara v 19.00

21. 10.

Adorační den farnosti Veverské Knínice

Veverské Knínice - kostel

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 2 (28. 9. 2008)