OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 4 (29. 3. 2009)

Ještě jedna ze vzpomínek na P. Josefa Janštu

P. Josef Janšta přišel do Ostrovačic v r. 1972 ve svých 52 letech. První mši sv. sloužil v sobotu ráno a kolem poledne přišel na krátkou návštěvu, aby věděl, kde bydlí jeho varhaník. V neděli si už po mši sv. podával ruce s mnohými farníky, kteří mu přáli, aby se mu v naší farnosti líbilo.

S P. Josefem Janštou, tehdy i dnes

K Devíti skalám na Českomoravské vysočině míří muž se dvěma kluky. Vypráví jim jeden příběh za druhým a hoši mu takřka visí na rtech. Poutavě líčí nejenom biblické příběhy, ale i životopisy svatých. Téma hovoru se mění, když se Fanda či Pepík zeptají na fotbalovou ligu či závody v atletice.

Na lešení u fary seškrabují Fanda i Pepík nános staré barvy. Práší se, je to v letním vedru dřina. Muž, který umí tak dobře vyprávět, roznáší kolem domu lahodnou vodu se šťávou. A chválí školáky za udělanou práci. Chválí je a hoši se dmou klukovskou pýchou.

Na P. Josefa Janštu vzpomíná varhaník

Po příchodu P. Josefa Janšty do naší farnosti jsem při několika setkáních poznal, že jsme dostali horlivého kněze, který přes nepřízeň doby využívá všech příležitostí k setkávání s lidmi.

Měl denně mši sv. ráno v 7 hodin ve farním kostele v Ostrovačicích, každou středu večer navíc ve Veverských Knínicích a v pátek večer navíc v Říčanech. V neděli jsme trávili dopoledne spolu, neboť po mši sv. v Ostrovačicích jsme jeli do Říčan a poté do Veverských Knínic. Říkával mi cestou: "Já vás lituji, že musíte každou neděli poslouchat třikrát za sebou moje kázání."

Zelený čtvrtek trochu jinak

V křesťanském pojetí je Zelený čtvrtek spojován s Poslední večeří Páně, při níž Ježíš ustanovil slavení eucharistie. V židovském prostředí začíná Pesach, svátek, jímž si židé připomínají osvobození z egyptského otroctví. Při večeři jedí beránka a nekvašené chleby jako tenkrát jejich předkové. K takové večeři vlastně zasedl před svým umučením podle evangelistů i Ježíš se svými učedníky.

Bůh v mém životě

Mezi lidi, které při svých pravidelných pobytech v Praze navštěvuji, patří manželé Tamara a Václav Mrázovi. Je jim kolem 80 let, oba jsou inženýři, můžete je potkat v kostele ve Strašnicích. Považuji je nejen za vzácné přátele, v jejichž přítomnosti se dobře cítím, ale taky za křesťany, které označujeme slovem příkladní.

Kalendárium léto 2009

29. 3. 2009

Zahájení vzpomínkového roku

Při všech nedělních mších sv. bude zahájeno slavení jubilea 750 let vzniku farnosti Veverské Knínice. Věřící budou krátce seznámeni s dějinami farnosti Veverské Knínice a s akcemi, které se při příležitosti výročí chystají.

3. 4. 2009

Příležitost ke svátosti smíření

Kromě obvyklého zpovídání bude příležitost přijmout svátost smíření před Velikonocemi i od "cizího" zpovědníka, o. Dominika Eremiáše od 17.30.

4. 4. 2009

Setkání mládeže

Světlo nad Hakeldama

Ještě je slyšet
ten pronikavý cinkot třiceti stříbrných
dopadajících na dlažbu chrámu v Jeruzalémě

Peníze za zradu,
za nevinně prolitou krev,
Krev Boží, jedinou,
která má moc z nás sejmout pravěký hřích
a nás očistit z našich vin

A jak to ústy proroka přikázal Hospodin,
aniž by si to uvědomili,
nechali sesbírat rabíni
ty mince v chrámě pohozené,
a koupili za ně pole hrnčířovo
k pohřbívání cizinců.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 4 (29. 3. 2009)