OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (30. 8. 2009)

Kalendárium podzim 2009

Farní den

5. 9. 2009

Prezentace farnosti a obce Veverské Knínice.

Biřmování

6. 9. 2009

10.00 - Při mši sv. ve Veverských Knínicích o. biskup Vojtěch Cikrle udělí dvaceti našim biřmovancům svátost biřmování.

Posezení při cimbálové muzice

6. 9. 2009

14.00 ve Veverských Knínicích v areálu u Hutků. Vystoupí Dětský folklórní soubor Jánošíček z Brna.

Dožínky

20. 9. 2009

Mše svaté na poděkování za letošní úrodu (obvyklý nedělní pořad mší sv.).

Setkání seniorů

23. 9. 2009

Pozdrav před biřmováním

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 6. září t. r. v 10 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 85 letech.

Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (30. 8. 2009)