OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 6 (20. 12. 2009)

Z osobní účasti na svatořečení P. Damiána v Římě

Petr Žaloudek, Řím, 11. 10. 2009 (z textu připraveného pro Katolický týdeník)

Národní konference hnutí "Modlitby matek" v Brně

V říjnu na brněnském Biskupském gymnáziu proběhla Národní konference hnutí "Modlitby matek". Pro naše setkání byl vybrán verš z žalmu "Veď mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v Tebe" (25,5).

Téma cesty si ke své přednášce zvolila i farářka z Církve československé husitské Eva Matějková.

Jak ještě jinak se dá jít na Velehrad

Letos již druhým rokem vyrazila malá skupinka farníků z našich farností s panem farářem Ludvíkem Bradáčem do Ratíškovic, aby podpořili tamější "jižní proud" při hvězdicové pěší pouti na Velehrad.

Poutníci při této celorepublikové akci vycházejí z různých míst a postupně se během několika dnů jejich skupiny slévají ve větší proudy, nakonec se všichni sejdou v cíli své cesty - na památném Velehradě, jak říká jeden z organizátorů poutě P. Jan Peňáz "v rodném údolí naší víry, kultury a vzdělanosti".

Hurá na Velehrad!

V letošním roce jsem se poprvé zúčastnila pěší pouti na Velehrad. Podnětem mi bylo vyprávění a zkušenosti loňských účastníků. Vrátili se tak nadšeni a plni duchovní obnovy, že jsem si hned vyhradila pár dnů dovolené na konec srpna, abych se také mohla přidat k poutníkům.

Láska Kristova ať je naší silou

K návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. toho bylo napsáno opravdu hodně. Přesto bych se ráda s vámi podělila o několik myšlenek.

Svatý otec Benedikt XVI. přijel k nám ve svých 82 letech. Nehleděl na těžkosti s cestováním spojené, na zdraví, které jistě už není takové jako dřív. Co jej přivádí k nám do naší vlasti? Bylo to pouze pozvání? Jistě, ale nejen to, určitě mnohem víc! Je to láska, láska Kristova, která dává takovou sílu překonávat všechny těžkosti.

Dva dny s papežem

V letošním roce se v naší farnosti uskutečnilo mnoho zajímavých událostí. Mezi ty nejdůležitější patřily oslavy k 750letému výročí vzniku farnosti ve Veverských Knínicích, slavnost biřmování a návštěva papeže v naší brněnské diecézi.

Svatý otec navštívil tři česká významná města. V sobotu 26. září se v Praze setkal se zástupci zasvěcených osob a také s prezidentem České republiky, který ho doprovázel na jeho třídenní návštěvě. V neděli 27. září pak Benedikt XVI. sloužil mši svatou na tuřanském letišti v Brně, o den později pak i na Proboštské louce ve Staré Boleslavi.

Opravy fary

Zatímco se všude v těchto dnech hovoří o pádu zdi, konkrétně o pádu Berlínské zdi před 20 lety, na naší faře naopak vznikají zdi nové.

Farní výlet na Šmelcovnu

Poslední zářijovou sobotu 26. 9. 2009 jsme podnikli farní výlet na Šmelcovnu. Zúčastnili se jej farníci z Říčan (34), Ostrovačic (10), Veverských Knínic (31), Javůrku (2 - ti si nás všimli při procházení jejich obcí), Domašova (1), Babic (2), a dokonce i jeden zástupce z farnosti Zbýšov. Sraz účastníků byl u kapličky na Javůrku, kam někteří dorazili auty, jiní (většina výletníků z Knínic) na kolech. Knínických cyklistů byly dokonce dvě skupinky - jedni vyjížděli z "horního" konce, druzí se vydali směrem na Hvozdec a pak po lesní silnici na Javůrek.

Uzavíráme jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Jiří Koch, vystoupení v kostele 6. 12. 2009 přede mší sv., jíž byl uzavřen vzpomínkový cyklus jubilejního roku

K historii hnutí "Modlitby matek" u nás

V roce 1995 jsme byly s paní Čertkovou pozvány sestrou Helenkou Maláškovou do Brna na Petrov. Měla tam být přednáška. Nevěděly jsme přesně o čem.

Vzpomínky na Veverské Knínice

Krásné dlouhé stromořadí mohutných stromů kolem prašné silnice ústící do vsi, odkud čněla jen silueta několika stavení a špička kostelní věže. To byl první dojem, který mi o Knínicích utkvěl z doby dětství. Ten pohled jsem zachytil vždy, když mě tatínek brával s sebou za panem Haurym do Podkomorské myslivny. Chodili jsme polními cestami, někdy i sněhem. Až jednou, když jsme se vraceli po silnici, jsem na začátku tohoto stromořadí poprvé viděl železný kříž s dárci z obce Německé Knínice, který tam stojí doposud.

Pouť MUKLů na Hostýně

Přijeli ze všech končin České i Slovenské republiky, někteří, jako bývalí exulanti dokonce z Rakouska, Německa a Švýcarska. V rukách mnohých malé nákupní tašky z plastu či tkaniny, jaké se kdysi za komunismu běžně prodávaly v Československu. Někdo měl však i decentní, i když na dnešní dobu již staromódní koženou aktovku. Náhodně procházející muž kolem mne ji otevírá, s taktní zvědavostí hledím dovnitř.

Před 20 lety k nám přišla svoboda

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla svoboda

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínickém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři! Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobodě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti.

Listopad 1989 - svatořečení Anežky České v Římě

Naše pouť do Říma při příležitosti svatořečení tehdy ještě blahoslavené Anežky České začala společnou modlitbou. Novénou ke sv. Anežce České v předvečer odjezdu.

Bylo nás dvanáct mladých lidí, kteří se 4. listopadu 1989 vydali třemi auty, aby byli při tom, když v bazilice sv. Petra v Římě bude papež Jan Pavel II. svatořečit Anežku Českou.

Mohu říci, že již tehdy, kdy jsem byla ještě v Praze, tedy před rokem 1989, se mezi mládeží šířila slova kardinála Tomáška: "Až bude svatořečena Anežka Česká, bude naše země svobodná."

Vánoční zamyšlení

Blíží se opět Vánoce,
ten krásný, jímavý čas.
Na stole dobrého jídla, ovoce,
ale co dobrého v nás?

Úklid děláme ve spíži,
mytí oken, aby vše čisté bylo.
Přemýšlíme, co posílí, neb poníží
a jak chovat se, by každému bylo milo?

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 6 (20. 12. 2009)