OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 8 (12. 9. 2010)

Dvě nové knihy

Pro ty, kdo rádi čtou

Peter Žaloudek, který žije ve Vídni, ale příležitostně přijíždí do Říčan, je našemu farnímu společenství dobře znám. Proto lze s potěšením, byť stručně, upozornit na jeho novou knihu „Síla lásky“. Kniha obsahuje 45 příběhů, podle autora se jedná o povídání o nevšedních lidech. Vydalo ji v letošním roce nakladatelství Primus Praha, prodává se za 179,- Kč.

Biblický kurz 2010

- letos v rámci diecézního biblického programu VEZMI A ČTI

Z nabídky Pastoračního střediska Brněnského biskupství:

Kurz bude tematicky zaměřen na centrální knihu Starého zákona Exodus a na Lukášovo evangelium. Lektorsky ho zajišťují ThLic. Stanislav Pacner a doc. Dr. Petr Mareček, ThD., a další přednášející.

Kurz proběhne v rámci šesti setkání vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, od 17 do 20.15 hodin. První setkání je už 23. září, poslední se uskuteční 2. prosince 2010.

Arcibiskup Duka: zveme papeže na Velehrad

Na moravském Velehradě proběhly letos opět velkolepé slavnosti na počest svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem poutní mše 5. července byl kardinál Miloslav Vlk, účast věřících byla obrovská.

Prázdniny – čas dovolených

Letošní červenec nám letního počasí dopřál, někdy snad až příliš. Pracuji v Brně, svoji kancelář mám orientovanou na jižní stranu, teplota uvnitř místnosti v některých dnech překračovala 33 stupňů Celsia. Naštěstí jsme rodinnou dovolenou neměli pevně plánovanou (nejraději ji trávíme pod stanem, není tedy nutné přesně zamlouvat termíny), tak jsme se, vzhledem k počasí, rozhodli pro týden od 12.7.

V Římě zemřel P. Vojtěch Hrubý

Začátkem února zemřel v Římě ve věku nedožitých 86 roků P. Vojtěch Hrubý. Většina českých poutníků, kteří přijížděli do Říma ať z domova nebo ze zahraničí, nalézala přístřešek v poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vatikánu.

Jubilejní X. pěší pouť na Velehrad 2010

V letošním roce se koncem srpna konala jubilejní X. pěší pouť na Velehrad. Nepočítám-li otce Ludvíka, farníci našich tří farností měli možnost účastnit se této pouti třetím rokem. Osobně jsem putovala na Velehrad podruhé a opět pro mne tato událost byla velkým zážitkem.

„Uviděl ho a byl pohnut soucitem“ (Lk 10,33)

Letos poprvé jsem mohla díky svým nejbližším prožít celou katolickou charismatickou konferenci. Když jsem se přihlašovala, tak jsem si říkala: proč tam jedeš? Má odpověď zněla: potkám tam plno známých, odpočinu si a třeba i trošku načerpám duchovní síly pro všední i nevšední dny. Ze všeho nejvíc jsem se těšila na sobotní večer na modlitbu za účastníky konference. Kamarádka mi říkala, že je to síla! Říkala jsem si, že něco třeba taky zažiji, abych to mohla předávat svému muži, dětem a přátelům.

Noc kostelů 2010

Noc kostelů je projekt, který vznikl poprvé v r. 2005 ve Vídni a rozšířil se nejen do celého Rakouska, ale i k nám.

Co je smyslem Noci kostelů, které jsou otevřeny déle než do půlnoci? Nabízí veřejnosti možnost v klidu je navštívit, poznat jejich kulturní hodnotu, seznámit se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, slova, modlitby, meditace atd.

Helenčina studánka podruhé, pro mě poprvé

Loni v červenci byla poprvé přesunuta mše svatá z našich kostelů do krásné přírody u Helenčiny studánky. Já jsem na ní loni bohužel nebyla, jela jsem s manželem „do práce“, byli jsme až kousek u Verony, známého to místa, kde bydlela Julie, hlavní hrdinka známé Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.

P. Jaroslav Horák 30 let knězem

P. Jaroslav Horák, nar. 12. 8. 1954 ve Znojmě, v současnosti farář v Dambořicích, oslavil 5. 7. 2010 třicet let svého kněžství. V r. 1985 působil v našich farnostech. Byl zde sice jen krátkou dobu, ale mezi lidmi byl velmi oblíben. Hojnost všeho dobrého u Pána vyprošují zdejší farníci!

Modlitební společenství

Možná, že jste již někdy slyšeli, že v naší farnosti funguje modlitební společenství. Pokud by Vás zajímalo, co to takové „spolčo“ je, čtěte dál.

Na začátku toho všeho stála Irena. Ta se do naší farnosti přistěhovala, a protože jí chyběla společná modlitba, dala se do práce. Osobně pozvala na první společenství několik farníků a také požádala otce Ludvíka, aby to vyhlásil ve všech 3 kostelích. A pak už jen čekala, jak to dopadne.

Představujeme společenství naší mládeže

Pokud si v pátek k večeru vyjdete na poklidnou procházku po Ostrovačicích a uslyšíte z fary hudbu nebo nějaký hluk, nemusíte se bát, pan farář si nezaložil kapelu ani nezačal pronajímat faru turistům. To jen probíhá další setkání mládeže našich farností. Mladí se takto na faře schází už přes půl roku, vždy v pátek jednou za měsíc.

Vranov u Brna, cíl zamýšlené pouti

Vranov u Brna je významné poutní místo brněnské diecéze. Kronikáři paulánského řádu zaznamenali, že podle tradice v r. 1240 zemský úředník, šlechtic Vilém, nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel, který se od nejstarších dob stal cílem poutníků.

Nynější farní a poutní kostel byl postaven v letech 1617 - 1633 knížetem Maxmilianem z Lichtensteina. Současně byl dokončen paulánský klášter, spojený s kostelem. Je to doba prvního uvedení paulánských řeholníků na Vranov.

Stavba kostela v ŘKF Brno-Lesná

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }div.Section1 { page: Section1; }

Zpověď atheisty, aneb nemoc někdy může „léčit“

Ondra je mladý muž - něco přes dvacet - z dobře situované rodiny. Vždycky všechno měl, vždycky mohl, kam chtěl a mohl pěstovat všechny moderní koníčky, včetně drog.

Jak už to bývá, rodiče na Ondru už nestačili, a tak Ondra si užíval svoji vlastní cestu, protože podpora rodičů stále trvala, a nic mu nechybělo.

Asi před dvěma měsíci mi zavolala jeho maminka a prosila mne, jestli bych ho v nemocnici nevyšetřil, že mu pobolívá stále břicho a hubne.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 8 (12. 9. 2010)