OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 8 (12. 9. 2010)

Konec školního roku v Indii

Stalo se už tradicí, že v téměř každém čísle Oříku přinášíme zmínku o našich „adoptivních“ dětech z Indie.

Dnes vám pro zajímavost předkládáme ukázku dopisu našeho syna Sri Nidhi Bhata, který navštěvuje školu, založenou na principech Matky Terezy, ve velmi zaostalé části indického státu Karnataka. Dopis je psán jejich státním jazykem kannada.

Pán mě uzdravil

Už od malička jsem měla problémy s volnými klouby. Když mi bylo devět let, vykloubilo se mi koleno a já musela do nemocnice. Od té doby jsem nemohla chodit do tělocviku a také jsem musela omezit veškerý pohyb, při kterém by se koleno mohlo znovu vykloubit. Bylo to hodně těžké. Od té doby se mi koleno ještě několikrát vykloubilo. Když jsme přišli k lékaři, řekl, že budu muset s kolenem na operaci.

Letošní Svatodušní novéna

Určitě si každý z nás vybaví pocit, když rozbalujeme dárek a nevíme co v něm je. Nejprve ho osaháme, zaštěrcháme s ním a pak s velkým vzrušením začneme trhat papír a těšíme se, co uvidíme.

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc

Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce 1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.

Sederová večeře v naší farnosti

Letos se naše rodina zúčastnila sederové večeře v naší farnosti. Neuměli jsme si příliš představit, co nás čeká, a víceméně jsme šli opravdu na večeři. Nevěděli jsme nic bližšího o podstatě takové hostiny. Během večera jsme poznali, že sederová večeře je ryze setkáním na připomínku Ježíšovy poslední večeře s učedníky. U Židů probíhala jako tradiční rodinná bohoslužba ke svátku nekvašených chlebů. V této večeři jsou obsažena požehnání a modlitby, jež tvoří nejhlubší zdroj křesťanské liturgie, zvláště svátosti Večeře Páně – Eucharistie.

Hudební jaro Zdeňka Pololáníka

Ve dnech 14.4., 5.5. a 26.5.2010 se konal první ročník hudebního festivalu pod názvem Hudební jaro Zdeňka Pololáníka. Tento festival byl uveden v rámci Kruhu přátel hudby, který pořádá Městské kulturní středisko v Tišnově. Všechny koncerty byly uvedeny pod záštitou Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška, generálního vikáře, Mons. Josefa Šindara, faráře v Tišnově a Ing. Františka Svobody, starosty města Tišnova.

Dvě životní jubilea pana faráře ThDr. Ludvíka Bradáče

V pondělí 6. září letošního roku oslavil náš pan farář Ludvík Bradáč své 45. narozeniny. Narodil se v Brně jako první dítě manželů Ludvíka a Eleny Bradáčových. Má ještě mladší sestru Ludmilu.

Po skončení docházky do základní školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně, kde v roce 1983 maturoval. Ihned po maturitě byl přijat na Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích, kde se v době komunistického režimu připravovali budoucí kněží na své povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech dvěma roky „základní vojenské služby“ (letiště Chotusice).

Přání jubilantům

Mešní píseň za kněze

Nadšení dej, Pane, kněžským rtům,
boží plamen jeho lidské duši,

když tvá slova nese zástupům,

aby hlas ten slyšeli i hluší.
Aby kněz tvůj za tvou pravdou stál,
pomáhej mu Kristus kněz a král!

Ten čas ale letí, že?

Myslím, že v těchto dnech mi nejvíc dají za pravdu děti a školní mládež. Prázdniny jim uběhly jako nic a už opět sedí ve školních lavicích, tam kde je každá sekunda jako věčnost, jak kdosi napsal.

Nám dospělým (zvláště po čtyřicítce) utíká čas ještě rychleji, a to dokonce i v případě, že bychom třeba zabloudili do školy a nějakým nedopatřením si sedli do školních lavic. Utíkají dny, týdny, měsíce, roky, jako voda, stále rychleji a rychleji.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 8 (12. 9. 2010)