OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)

Čas vánoční

Čas vánoční, to čas lásky je.
Ať vkrádá se nám do srdíčka cit,
mír a síla Božího pokoje.
Do daleka letí naše vzpomínka na to,
jak v kamnech oheň praskal
a maminka přikládala polínka.
Větve jedle přinesl z lesa tatínek,
aby ozdobil se na Vánoce dům.
Hlavou prochází nám řada vzpomínek
bez nich byl by člověka jen půl.
Nastal čas vánočního rozjímání,
tak mějme do nového roku moudrá
a splnitelná přání.

Za pomoci narozeného Ježíška ….

Dvě zajímavé knihy

V roce 2009 vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří zajímavou bibliografii Matky Terezy od Grega Wattse „Temné noci Matky Terezy“. Jedná se o duchovní životopis, z nějž vyvstává barvitý a hluboce lidský portrét této drobné ženy. Cena 249,- Kč. Centrálním citátem jsou slova Matky Terezy „Nemůžeme dělat velké věci, můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou“. Na podkladě této knihy byl napsán i příspěvek k výročí 100. narození Matky Terezy (viz zde).

Nový časopis pro seniory: STROM - barvy života

Během letošního podzimu začal pod názvem STROM – barvy života vycházet nový křesťanský časopis „nejen pro seniory“. Časopis vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého.

Cena jednoho výtisku je 39 Kč, roční předplatné činí 234 Kč. Časopis vychází 1x za dva měsíce.

Kontakty na redakci, předplatné a inzerci: Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc. Tel.: 775 705 350. Viz zde.

Adventní roráty – odkud a proč?

Stručnou, ale výstižnou charakteristikou rorátů je možno najít již v Kočího Malém naučném slovníku z roku 1930, který roráty vymezuje slovy: „Mše v době adventní, sloužená před svítáním, její vstup začíná slovy proroka Izajáše: Rorate coeli de super… Rosu dejte, nebesa!“.

Zemřel P. Stanislav Krátký

V sobotu 20. listopadu se společenství věřících v kostele sv. Jana v Mikulově rozloučilo s tamním farářem, mikulovským proboštem a představeným kapituly P. Stanislavem Krátkým.

Pohřební mši svatou za účasti stovky kněží sloužil světící pražský biskup Václav Malý. Bohoslužbu označil za shromáždění radosti s odkazem na velké množství sester a bratří, které P. Stanislav Krátký přivedl svou pastýřskou horlivostí ke Kristu.

Celostátní setkání animátorů seniorů v Hradci Králové

Využila jsem možnosti zúčastnit se Celostátního setkání animátorů seniorů ve dnech 5. - 6. listopadu 2010 v Hradci Králové. Setkání se zúčastnili litoměřický biskup Jan Baxant, královehradecký světící biskup Josef Kajnek a královéhradecký emeritní biskup, arcibiskup Karel Otčenášek.

Pro 150 účastníků z celé naší republiky byl připraven bohatý program:

Svatovojtěšské ocenění Zdeňka Pololáníka

Na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2010 převzal Zdeněk Pololáník diplom a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili od pana arcibiskupa D. Duky v katedrále sv. Víta, Václava a  Vojtěcha v Praze za celoživotní přínos duchovní hudbě.

Slavnostní chvíle byly završeny pozváním do arcibiskupského paláce, kde jsou vystaveny obrazy arcibiskupů minulých staletí. Z reprezentačních sálů, vyzdobených  krásnými rozměrnými gobelíny a křišťálovými lustry, byl úchvatný pohled na večerní osvětlenou Prahu.

TV NOE v kabelové televizi v Říčanech

Milí farníci,

ve farním zpravodaji (č. 6 z prosince 2009) právě před rokem jsem Vám přiblížila, jak vznikla myšlenka a jak došlo i na její realizaci, aby i u nás v ČR mohla vysílat křesťanská televize.

My farníci z Říčan již můžeme ocenit její přínos do našich domovů. Nebylo to bez úsilí. Dvakrát jsme se snažili našimi podpisy pod petici o zařazení programu TV NOE do kabelové televize. Podařilo se nám to až napodruhé. Při mši sv. jsme společně poděkovali v přímluvách za tento dar.

Stručně z redakční rady

Během podzimu letošního roku se z členství v redakční radě omluvila Iva Ďásková z Říčan. Důvodem jsou zvýšené časové požadavky v souvislosti se zahájeným studium vysoké školy.

V minulém čísle jsme stručně připomínali 30. výročí trvání kněžství bývalého faráře našich dvou farností P. Jaroslava Horáka. Působením tiskařského šotka se tam objevil chybný údaj o letech působení otce Jaroslava mezi námi. Správně má být 1984 – 85. Pozorní čtenáři, a jistě i on sám, si toho povšimli. Moc se omlouváme.

Diamantová svatba ve Veverských Knínicích

Nedělní mše svatá 31. října 2010 byla v knínickém kostele sv. Mikuláše sloužena jako poděkování za 60 let manželství.

Toto krásné a ojedinělé výročí si připomenuli manželé Mičkovi z Veverských Knínic. Pan farář Ludvík Bradáč a další farníci jim upřímně gratulovali a přáli hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších dnů společného života. Redakční rada se připojuje k řadě gratulantů.

Výsledky komunálních voleb a složení zastupitelstev našich obcí

Výsledky komunálních voleb a složení zastupitelstev našich obcí

OSTROVAČICE

Voleb se zúčastnilo 70,11% voličů. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tito členové zastupitelstva městyse:

Náboženství pro dospělé

Opět slýcháváte v ohláškách zprávičku o tom, že v pátek v 18.45 bude na naší faře „náboženství pro dospělé“. O co se jedná? A co se v tom náboženství učíme?

Tři otázky našemu panu děkanovi Tomáši Mikulovi

Jaké jsou farnosti, které spravujete?

Spravuji farnosti Troubsko a Střelice u Brna. K farnosti Troubsko jsou přifařeny obce Ostopovice, Bosonohy a Popůvky.

Máte mezi svými farníky lidi ochotné vytvářet dobré farní společenství?

Každá farnost je trochu jiná. Troubsko a Střelice jsou vedle Brna a to je ovlivňuje. V Brně je velký výběr různě zaměřených společenství. Část farníků si našlo své místo v těchto společenstvích. I v našich farnostech jsou vytvořená dobrá farní společenství.

Vyučování náboženství ve školním roce 2010/11

  škola a třída

  vyučující

  počet žáků

  ZŠ Ostrovačice

  1. – 5. třída

  Dana Cardová

  8

Památku Matky Terezy uctily všechny národy

Dne 26. srpna letošního roku by se drobná misionářka z Kalkaty, kterou známe pod jménem Matka Tereza, dožila 100 roků. Její památku koncem srpna uctily tisíce lidí po celém světě.

Ačkoliv její oba rodiče byli Albánci, narodila se ve Skopji v sousední Makedonii. Téměř celý život prožila v Indii, kde v Kalkatě v roce 1950 založila řád Misionářek lásky. Její bezprostřední rozhodnutí k tomu kroku je známé, přesto je připomeňme.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)