OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 10 (17. 4. 2011)

Královéhradecká diecéze má nového sídelního biskupa

3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. Jana Vokála novým (v pořadí 25.) královéhradeckým biskupem. Stalo se tak bezmála po roce od chvíle, kdy byl tehdejší biskup Dominik Duka jmenován pražským arcibiskupem. Nový biskup bude vysvěcen začátkem května, uvedení do úřadu (intronizace) je plánováno na sedmý květen. Za své biskupské heslo si zvolil „Pod ochranu Tvou“.

P. Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v roce 1983 získal titul inženýr v oboru technická kybernetika.

Zemřel Oto Mádr

Necelé dva týdny po svých 94. narozeninách zemřel v neděli 27. února 2011 ThDr. Oto Mádr (* 15. 2. 1917) – kněz, teolog, apoštolský protonotář, dlouholetý šéfredaktor Teologických textů, dlouholetý vězeň komunistického režimu, v jehož věznicích strávil 14 let.

Poslední rozloučení se zemřelým se konalo v sobotu 5. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Stručně podle Katolického týdeníku č. 10

Z knihy Jakuba Demla „Tasov“

Ještě pod dojmem připomínky 50. výročí od smrti Jakuba Demla jsem si přečetl jednu z jeho knih nebo přesněji jeden z výběrů z děl tohoto velikého spisovatele. Kniha nese název „Tasov“, což je místo, kde se Deml narodil (v r. 1878) a prožil většinu svého života až do své smrti (od r. 1922 do r. 1961) a o němž prohlásil, že je současně i hlavním tématem všeho toho, co kdy napsal, totiž „jediná jeho velká kniha“.

Rozhovor k 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny

Rozhovor s Josefem Hudcem, O.Cr., proboštem Řádu křížovníků

Otče, řekněte nám něco o sobě, kde působíte a také o Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Jmenuji se Josef Hudec, vysvěcen na kněze jsem byl 6. 7. 1985, do Řádu křížovníků s červenou hvězdou jsem vstoupil v roce 1990. Moje nynější působiště je Znojmo-Hradiště, Mašovice, Popice u Znojma, všechno to jsou křížovnické farnosti.

Slavnost v Tasově k uctění památky básníka Jakuba Demla

Dne 20. února se konala v Tasově u Velkého Meziříčí vzpomínková slavnost při příležitosti 50. výročí úmrtí kněze, katolického spisovatele a básníka Jakuba Demla, které připadlo na 10. února. Pietní akt začal mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla. Mši celebroval otec biskup Pavel Posád, který velmi pěkně o Demlovi mluvil v kázání. A také o tom, jak se on sám velmi těžko a jen pozvolna s Demlovým dílem v totalitní éře seznamoval. Demla charakterizoval jako „člověka, který stále hledal pravdu“. Na konci mše sv.

Státní vyznamenání P. Františku Fráňovi

V den státního svátku 28. října 2010 udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident Václav Klaus při slavnosti na počest vzniku Československého státu státní vyznamenání řadě význačných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. Mezi vyznamenanými byl také P. František Fráňa, kněz brněnské diecéze, který obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Ocenění našich kněží papežem Benediktem XVI.

Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 27. září 2010 předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž je papež Benedikt XVI. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Setkání seniorů ve středu 16. března

Letošním rokem začala tříletá příprava na oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, aby zde šířili křesťanství. Pokřtili knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu.

Svatý křest je základem celého křesťanského života a to je důvod, proč jsme se svátostí křtu věnovali na 1. setkání seniorů v tomto přípravném roce.

Stereotyp či radost?

Milé (nejenom) maminky na mateřské „dovolené“!

Určitě každá znáte ten každodenní kolotoč, který se s vámi roztáčí: vaření, praní, žehlení, nádobí, úklid, foukání na bolavá kolínka i srdíčka a znovu vaření, praní, žehlení… Já mám často pocit, že dělám pořád jen to samé a často hledám smysl těchto každodenních povinností, ale i starostí a radostí zároveň. A taky občas propadám panice a špatné náladě, když vidím to moje marné snažení (však znáte, co děti dokážou během volné chvilky)!

Brzy zrána

…brzy z rána,

ještě než záře ranní vzplály na nebi,

se otevřela Brána věčnosti

a vzkříšený Kristus

se nám ukázal,

abychom uvěřili,

že On je cesta,

Křest a postní doba

Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při mši svaté. Pak následovala přednáška týkající se křtu a postní doby. Postní doba a velikonoční slavnost Vzkříšení nám pomáhá k novému přihlášení ke svému křtu, k obnově křestního slibu.

Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011

Letošní Tříkrálová sbírka se konala po celém území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2011. V našich farnostech sbírka dopadla takto: V Ostrovačicích se vybralo 23.022 Kč, v Říčanech 59.145 Kč, ve Veverských Knínicích 25.363 Kč. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům z našich obcí. Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím.

Oblastní charita Rajhrad, pod kterou se kumulují peníze vybrané v obcích Modřického a Rosického děkanství, vykázala letos částku 2,457.250 Kč.

Nad Zastávkou sa blýská, kuželky divo bijú

Naše farnosti mají novou jedinečnou chloubu. Prvního dubna, v den, kterému se lidově říká „na apríla“ se naše redakce dozvěděla žhavou novinku: v naprostém utajení vznikl farní bowlingový tým, který je složen z řad naší mládeže. Některé z nich vídáte v neděli ministrovat u oltáře, jiní sedí v lavicích…všichni jsou to ale naši noví hrdinové, kteří se poslední březnový večer vydali na náročný trénink. Ten se odehrával ve společensko-sportovním centru Harmonie v Zastávce u Brna.

Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání.

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 10 (17. 4. 2011)