OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 11 (18. 9. 2011)

Vzpomínková slavnost na Mons. Ing. Bedřicha Provazníka

Poslední neděli v měsíci květnu jsme si v ostrovačickém kostele připomněli nedožité 75. narozeniny našeho bývalého kněze otce Bedřicha Provazníka.

Slavnou mši sv. sloužil o. biskup Pavel Posád. Byl to on, který byl iniciátorem tohoto setkání, ten, kdo nám při pohřbu pana faráře řekl „ať sami vytvoříme tradici scházení se u Bedřichova hrobu, třeba o jeho narozeninách a zamýšlíme se nad jeho odkazem.“

Úvaha o výchově dětí

Začal nový školní rok 2011 – 12, a vzápětí (16. 9.) si připomínáme svátek sv. Ludmily, babičky a vychovatelky sv. Václava. Je tedy důvod se zamyslet nad dětmi a výchovou.

Děti jsou naše radost a požehnání, když je dobře vychováme. Není těžké stát se rodičem, ale je velmi těžké být rodičem. Všichni si přejeme mít děti krásné, zdravé a nadané. Tyto dary však nejsou rozdány všem stejně. Proto musíme umět přijmout děti takové, jaké jsou a ne jaké bychom si přáli. Svým přístupem a výchovou můžeme pro děti mnoho udělat.

S otcem Josefem Havelkou o jeho práci s mladými

Otče Josefe, naši farníci rádi vzpomínají na Vaše vystoupení při postní duchovní obnově letos na jaře v Ostrovačicích. Co děláte teď na konci prázdnin a jak se připravujete na nový školní rok?

Na konci léta

Tak jako žena dětmi opuštěná
zas tiše odpočívá matka zem
jen stíny mraků tam a sem
s větrem se po strnisku honí
noc za nocí den po dni
pomalu léto končí
a s ním i jeho krása
obilného pozbavena šatu
a člověk spokojeně jásá
vždyť ona dukát po dukátu
poslušně vždy z pole odevzdá
jak ženichovi věrná nevěsta
svůj život i svou smrt

Úvodník zpravodaje září 2011

Milí farníci, přátelé!

Dostáváte do rukou tento zpravodaj v době počínajícího podzimu, v době sklizně ovoce a obilí (a pokud se vše podaří, přesně v den, kdy v našich farnostech slavíme dožínky).

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 11 (18. 9. 2011)