Jiří Koch

Tříkrálová sbírka 2020 v obcích Oříku

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podvacáté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Katedrála, Letná a Národní třída - opět po 30 letech

Celý letošní rok si naše společnost postupně připomínala události roku 1989. Četnost i gradace oslavných aktů se stupňovaly. Zcela zaslouženě. Protože tehdy se nečekaně a nenadále rodila naše současná svoboda. Najednou jsme se ocitli před samotným vrcholem - 30. výročím vzplanutí Sametové revoluce. 

Masarykova universita v Brně slavila letos 100 let své existence

Masarykova universita v Brně byla založena právě před sto lety. Právním vyjádřením tohoto kroku byl zákon č. 50 Sb. z. a nař. ze dne 28. ledna 1919. Zákon stanovil, že universita bude mít čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filosofickou. Také, že studium na právnické a lékařské fakultě bude zahájeno studijním rokem 1919 – 20, na zbývajících dvou fakultách nejpozději rokem 1921 – 22.

Tomuto významnému kulatému výročí byla během roku vedením university věnována velká pozornost. Od ledna až k těmto dnům probíhala celá řada vzpomínkových akcí. 

Farní pouť na Českou Kanadu

Cílem naší letošní farní pouti byla oblast na jihozápad od Telče. 18. července jsme se vydali autobusem do oblasti České Kanady. 

Česká Kanada 

Další hrst vzpomínek k nedožitým 80. narozeninám Arne Linky

Arne Linka byl podle vyjádření mnohých, kteří měli štěstí se s ním poznat, nádhernou osobností s neobvyklým hudebním talentem. Setkání s ním zanechalo nesmazatelné stopy, a i po letech po jeho odchodu na věčnost na něho s uznáním, obdivem a láskou mnoho lidí stále vzpomíná. Už v předchozích číslech Oříku jsme zveřejnili několik příspěvků s tímto zaměřením. Nyní uvádíme další, abychom jeho osobnost co nejvěrněji přiblížili našim čtenářům. 

Dopis bratrovi

Jarmila Pololáníková

Milý Arne,

Svatá Anežka Česká a sametová revoluce

V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, která v naší zemi nastolila demokracii. Už od léta se v televizi a ostatních médiích vzpomíná na události, které u nás tenkrát probíhaly. Ten zájem je pochopitelný, protože tehdy se v naší zemi zhroutila totalitní moc, která si dělala ambice být tu „na věčné časy“. V jednom článku v Lidových novinách z roku 2014 (rozhovor Jany Machalické s B. Rychlíkem, 13.

Letošní oslavy Dne Brna

Ve čtvrtek 15. srpna proběhla v Brně duchovní část oslav Dne Brna, která byla pojata jako celodenní pouť. Tyto oslavy se konají pravidelně už od roku 1995 a připomínají významnou událost z konce třicetileté války. 

Vladimír Kokolia laureátem ceny Michala Ranného

Cena, o jejímž udělení chceme krátce seznámit čtenáře Oříku, nese jméno předčasně zemřelého malíře Michala Ranného, představitele české lyrické abstrakce. Ocenění vyhlašuje od roku 2000 vždy po dvou letech Moravská galerie, aby poukázala na výraznou tvůrčí osobnost, jejíž dílo a myšlení ovlivňuje nastupující generaci umělců. 

Prvním laureátem byl Dalibor Chatrný, následovali Miroslav Šnajdr starší, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán, Václav Stratil a Marian Palla.

My tři králové jdeme k vám

štěstí, zdraví vinšujem vám…

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podevatenácté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem

V sobotu 12. ledna 2019 se konalo poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem. Zemřel začátkem ledna ve věku nedožitých 80 let. Pocházel z Rudky, která patří do farnosti Domašov, zádušní mše sv. se uskutečnila v domašovském kostele. Sloužil ji rosický děkan Mons. Fr. Koutný, koncelebrovali při ní rosický farář P. J. Klíma, ostrovačický farář P. L. Bradáč a stálý jáhen Ing. M. Bareš ze Zbraslavi. 

Mistr Jan Hus o Panně Marii

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani dodnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 

Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3:

A co Franta Sauer?

Žižkovský bohém, rebel a anarchista Franta Sauer byl hlavním organizátorem stržení Mariánského sloupu v Praze. Jeho osud v závěru svého článku o průběhu této barbarské akce popisuje ak. sochař Jan Bradna v časopise Milujte se 47. číslo. Text přepisujeme beze změny. 

Uběhlo 40 let od počátku pontifikátu Jana Pavla II.

Před 40 lety na konkláve 16. října 1978 byl papežem Římskokatolické církve zvolen krakovský arcibiskup Karol Wojtyla. První Slovan – Polák v historii církve, po 450 letech opět papež ne italského původu. Navíc ve věku pouhých 51 let. Ukázalo se, člověk nesmírně lidský, ale ve svých postojích pevný. 

Kulaté výročí od schválení staroslověnštiny papežem

V letošním roce si připomínáme 1 150. výročí od schválení staroslověnštiny oficiálním liturgickým jazykem. Učinil tak papež Hadrián II. v roce 868 na žádost slovanských věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje. 

Připomínky konce první světové války

První světová válka zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech a na všech světových mořích. Konflikt postihl 38 států. Zahynulo v něm téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Rozpadly se staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, světově se do popředí dostaly Spojené státy americké a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch