Jiří Koch

Svatá Anežka Česká a sametová revoluce

V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, která v naší zemi nastolila demokracii. Už od léta se v televizi a ostatních médiích vzpomíná na události, které u nás tenkrát probíhaly. Ten zájem je pochopitelný, protože tehdy se v naší zemi zhroutila totalitní moc, která si dělala ambice být tu „na věčné časy“. V jednom článku v Lidových novinách z roku 2014 (rozhovor Jany Machalické s B. Rychlíkem, 13.

Letošní oslavy Dne Brna

Ve čtvrtek 15. srpna proběhla v Brně duchovní část oslav Dne Brna, která byla pojata jako celodenní pouť. Tyto oslavy se konají pravidelně už od roku 1995 a připomínají významnou událost z konce třicetileté války. 

Vladimír Kokolia laureátem ceny Michala Ranného

Cena, o jejímž udělení chceme krátce seznámit čtenáře Oříku, nese jméno předčasně zemřelého malíře Michala Ranného, představitele české lyrické abstrakce. Ocenění vyhlašuje od roku 2000 vždy po dvou letech Moravská galerie, aby poukázala na výraznou tvůrčí osobnost, jejíž dílo a myšlení ovlivňuje nastupující generaci umělců. 

Prvním laureátem byl Dalibor Chatrný, následovali Miroslav Šnajdr starší, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán, Václav Stratil a Marian Palla.

My tři králové jdeme k vám

štěstí, zdraví vinšujem vám…

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podevatenácté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem

V sobotu 12. ledna 2019 se konalo poslední rozloučení s panem Jaromírem Šrámkem. Zemřel začátkem ledna ve věku nedožitých 80 let. Pocházel z Rudky, která patří do farnosti Domašov, zádušní mše sv. se uskutečnila v domašovském kostele. Sloužil ji rosický děkan Mons. Fr. Koutný, koncelebrovali při ní rosický farář P. J. Klíma, ostrovačický farář P. L. Bradáč a stálý jáhen Ing. M. Bareš ze Zbraslavi. 

Mistr Jan Hus o Panně Marii

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani dodnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 

Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3:

A co Franta Sauer?

Žižkovský bohém, rebel a anarchista Franta Sauer byl hlavním organizátorem stržení Mariánského sloupu v Praze. Jeho osud v závěru svého článku o průběhu této barbarské akce popisuje ak. sochař Jan Bradna v časopise Milujte se 47. číslo. Text přepisujeme beze změny. 

Uběhlo 40 let od počátku pontifikátu Jana Pavla II.

Před 40 lety na konkláve 16. října 1978 byl papežem Římskokatolické církve zvolen krakovský arcibiskup Karol Wojtyla. První Slovan – Polák v historii církve, po 450 letech opět papež ne italského původu. Navíc ve věku pouhých 51 let. Ukázalo se, člověk nesmírně lidský, ale ve svých postojích pevný. 

Kulaté výročí od schválení staroslověnštiny papežem

V letošním roce si připomínáme 1 150. výročí od schválení staroslověnštiny oficiálním liturgickým jazykem. Učinil tak papež Hadrián II. v roce 868 na žádost slovanských věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje. 

Připomínky konce první světové války

První světová válka zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech a na všech světových mořích. Konflikt postihl 38 států. Zahynulo v něm téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Rozpadly se staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, světově se do popředí dostaly Spojené státy americké a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

Modlitby za republiku

V den stého výročí vzniku Československé republiky byly v mnoha českých a moravských katedrálách, ale i v obyčejných kostelích po celé zemi slouženy děkovné mše svaté za vznik tohoto prvního samostatného státu Čechů a Slováků. 

Mezi ně se zařadila také pravidelná nedělní mše sv. v knínickém kostele 28. října 2018. Na přání farníků byla obětována Bohu jako poděkování za ustavení samostatné a svobodné Československé republiky před 100 lety a za její zakladatele. 

Od studánky do kaple

Srozumitelněji: Z lesní mše u Helenčiny studánky na poutní mši v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém

Při letošní pouti jsme byli ve Vambeřicích, v Neratově a v Králíkách

Někdy brzo po Velikonocích přišel otec Ludvík se zprávou, že v Říčanech padl návrh navštívit během chystané letošní pouti Horu Matky Boží u Králík a Neratov v Orlických horách. Jsou to poměrně vzdálená místa, odhadoval jsem, že tam cesta autobusem potrvá jistě několik hodin. Ale při loňské pouti na Turzovku to bylo podobné. Ta pozitivní zkušenost mi dodala odvahu, abych přidal ještě třetí cíl – Vambeřice v Dolním Slezku. Od Neratova jsou přes Orlické hory vzdáleny jen asi 40 km, tak se to snad dá zvládnout. 

Krátká vzpomínka na zemřelou paní Ludmilu Franzovou

V úterý 14. srpna 2018 byla z našeho středu Pánem života a smrti povolána k věčnému odpočinku ve věku 83 let paní Ludmila Franzová Byla velmi oblíbená jak ve své rodině, tak v obci a v celém farním společenství Oříku. Projevilo se to velkou účastí přítomných při posledním rozloučení 25. srpna v říčanském kostele i na místním hřbitově. Svojí dobrotou a laskavostí si získala přízeň každého, s kým jednala nebo se zastavila jen na pár chvil. 

Poutní cesta křesťanskou Evropou

V prvních letech tohoto tisíciletí přišli manželé Robert a Claudia Mestelanovi z Velleronu v departementu Avignon ve Francii s myšlenkou založit poutní hnutí A La Route de l’Europe chrétienne sur KTO (český překlad je použit jako nadpis tohoto článku). Šlo mimo jiné o to, na různých místech našeho kontinentu vybudovat tzv. zastavení, která by poutníkům připomínala křesťanskou současnost Evropy i její historické kořeny. Podle představ zakladatelů mělo jít o jednoduché a ne příliš nákladné stavby, které by vycházely z tradice té které země nebo národa.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch