Jiří Koch

Farnost jako dům s otevřenými dveřmi

V sobotu 20. května 2006 se na Biskupském gymnáziu v Brně uskutečnila konference Brněnské diecéze, jejíž název (shodný s jejím tematickým zaměřením) je použit i pro nadpis tohoto příspěvku. Navazovala na předchozí konferenci, pořádanou před rokem.

Za naše farnosti se letošní konference zúčastnil pan farář Provazník, Helena Malášková a tři další účastníci z Veverských Knínic (Zdeňka Nejezchlebová, Dana Cardová a pisatel tohoto příspěvku Jiří Koch).

K poutním zájezdům (2006)

Koncem května a v polovině června letošního roku byly pro zájemce obou
našich farností uspořádány dva autobusové poutní zájezdy. První směřoval do
Čech: do Klokot, na Svatou Horu a na Křemešník. Druhý do Žarošic, na
Blatničkou horu s kaplí sv. Antonína a na Velehrad. Cílová místa byla stručně
popsána už v předešlém čísle Farního zpravodaje. Dovolím si proto jen několik
osobních postřehů.
I když jsem na většině navštívených míst už předtím aspoň jednou byl,
Klokoty a Křemešník jsem navštívil poprvé, a byl jsem spokojen. Moravská

Pastorační rada farnosti (2005)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. Také za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - kněží, řeholníci, i laici. „Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech“.

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti (PRF). K hlavním úkolům farní rady patří mj.:

Setkání farností Rosického děkanství (2005)

Brněnská diecéze je územně rozčleněna do 20 správních celků - děkanství. Jedno z nich má sídlo v Rosicích. V sobotu 17. září letošního roku měli farníci z jednotlivých farností Rosického děkanství nebývalou příležitost k osobnímu setkání. Konalo se v Oslavanech.

Kromě společné mše svaté na začátku dne a společné pobožnosti na závěr byla pro účastníky nachystána řada akcí alternativního charakteru. Každý se mohl věnovat tomu, o co měl zájem.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch