Ludvík Bradáč

Zářijový pozdrav faráře 2021

Milí farníci,

Dostáváte do rukou toto číslo farního zpravodaje v době počínajícího podzimu. Příroda je již trošku unavená, kvůli horkému létu listy začaly uvadat, později v bouřích a deštivých chladných dnech byly mnohé roztrhány. Kvůli své službě přinášení plodů se větve stromů nahnuly.

I my lidé jsme unavení – nejen kvůli horkému létu a prudkým změnám počasí, ale i kvůli covidu, kvůli rouškám a dalším nekončícím opatřením, kvůli politice, kvůli rozdělení společnosti i naší bezmoci, kvůli úpadku lásky, slušnosti a víry.

Velikonoční pozdrav 2021

Milí farníci, přátelé!

Zanedlouho o Velikonocích oslavíme Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. 

Vítězství Ježíše, které se uskutečnilo před 2000 roky, potřebujeme i v současnosti. Přítomné číslo farního zpravodaje vzniká v době již rok panující nákazy koronaviru, tedy v smutné době, kdy triumfuje smrt – odcházejí nejen vzdálení spoluobčané, ale i někteří nejbližší z našeho středu – a kdy je temnota přítomná v našich srdcích. 

Poděkování farnosti Ostrovačice za příspěvky v r. 2020

V roce 2020 pokračovaly práce na kostele v Ostrovačicích i na tamní prelatuře. Na obou objektech se opravila část krovů a střechy. U kostela byla opravena též část omítek, a dá-li Pán Bůh, v příštím roce by tam mohla oprava skončit. 

Opravy byly umožněny příspěvky, za které chci na tomto místě poděkovat. Římskokatolická farnost Ostrovačice obdržela tyto příspěvky:

Na kostel v Ostrovačicích:

  • Ministerstvo kultury 290 000,-
  • Městys Ostrovačice 150 000,-
  • Biskupství brněnské 35 000,-

Na prelaturu:

Vánoční pozdrav 2020

Milí farníci a přátelé,

blíží se konec zvláštního roku 2020, ve kterém jsme prožili věci, o kterých se nám dříve ani nezdálo. Myslím, že i ti nejstarší mezi námi, kteří obyčejně ke všemu najdou paralelu ve svém bohatém životě a říkávají: „jó, to je jako v tom padesátýmvosmým, když…“, dnes musí říct: „něco takového jsem nezažil“. 

Zářijový pozdrav faráře 2020

Milí farníci,

jako obvykle v září začal nový školní rok. Začal ale jinak než obvykle: s rouškami a množstvím otazníků ohledně hygienických opatření i samotné výuky a jejího smyslu. 

Škola má být přípravou na život. Jak se ale na život připravit? Život se vyvíjí často nepředpokládaným směrem, stejně jako svět, ve kterém žijeme. A občas přijdou tak nepředvídatelné věci, že se najednou ve světě cítíme úplně jinak než předtím.

Velikonoční pozdrav 2020

Milí farníci, přátelé! 

Chystáme se oslavit Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. Na jeho vítězství máme podíl, na křtu sv. jsme totiž zemřeli a vstali z mrtvých spolu s Kristem. 

V uplynulých dnech se hodně hovořilo ve sdělovacích prostředcích ještě o jiném vítězství, týkajícím se křesťanů v České republice, ohledně Mariánského sloupu: Tento sloup byl postaven v roce 1650 na poděkování za obhájení Prahy před švédskými vojsky (v roce 1648), byl stržen 3. listopadu 1918, a nyní může být sloup opět postaven – tak totiž rozhodl Pražský magistrát.

Z celého srdce

Měl jsem možnost spolu s paní Evou Kokoliovou zúčastnit se slavnostního zahájení výstavy k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Vernisáž se konala 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka v Boskovicích.

Přijeli jsme až na poslední chvíli, taky kvůli bloudění v samotných Boskovicích. Sál již byl plný, a sotva jsme vstoupili, slavnostní program začal.

Vánoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Narození našeho Pána Ježíše Krista, které se chystáme oslavit, bylo novým začátkem v dějinách světa. Bůh vkročil tělesně na tento svět, a jelikož neodešel – protože po svém Nanebevstoupení zůstává stále mezi námi, např. v eucharistii – je zde neustále přítomen. Svět je od chvíle Ježíšova narození jiný. Vstoupili jsme touto událostí do nové éry.

V dějinách naší země nám byl také darován nový začátek – nedávno jsme oslavili 30. výročí Sametové revoluce, díky které jsme vstoupili do nového období života ve svobodě a demokracii.

Pozdrav v září 2019

Milí farníci,

vzpomínám si na dobu před 30 lety: Někdy ke konci září nebo na začátku října jsme se my bohoslovci (byl jsem v posledním, pátém ročníku semináře) dověděli, že se budeme moci v listopadu zúčastnit svatořečení Anežky České v Římě. Nerozuměli jsme, co se to děje. Politiku jsme většinou příliš nesledovali a neuvědomovali jsme si ono postupné uvolňování pout a slábnutí komunistického režimu. Každopádně jsme se radovali, že pojedeme do Říma.

Velikonoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Květná neděle – den, ve kterém obdržíte tento zpravodaj – je dnem, ve kterém hlasitě zní slovo „Hosana“. 

Vánoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Přichází svátky pokoje a míru. Vánoce jsou považovány za svátky pokoje, protože přišel na zem Kníže pokoje, kterého o Vánocích oslavujeme. Ježíš sestoupil, ne aby bojoval o moc jako jiní vládcové, ale aby daroval pokoj lidským srdcím. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle– tak zpívali andělé při narození Ježíše.

Pozdrav v září 2018

Milí farníci,

Příprava a vydání tohoto čísla našeho farního zpravodaje jsou lemovány dvěma významnými kulatými výročími, která si letos připomínáme: 

  • 21. srpen 1968 (okupace našeho území vojsky SSSR a spol.) a 
  • 29. září 1938 (Mnichovská dohoda o postoupení pohraničních území Československa Německu). 

Tato smutná výročí si připomínáme a chceme se z nich i poučit. 

Velikonoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Mnozí autoři si ve svých komentářích všímají osmičkových výročí, která si připomíná letos náš národ.

Vánoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou vánoční číslo našeho farního zpravodaje. Je týden před Vánocemi. Slavíme 3. neděli adventní, která se nazývá latinsky „Gaudete“ neboli „Radujte se“. Církev nás volá k radosti. Už nyní se radujeme z toho, co přijde, přesněji z Toho, který přijde. Máme se radovat nejen proto, že jsou blízko Vánoce, ale že „blízko je Pán“. Pán k nám přichází a je nablízku!

Svatováclavský pozdrav 2017

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Stránky

Subscribe to RSS - Ludvík Bradáč