Ludvík Bradáč

Velikonoční pozdrav 2020

Milí farníci, přátelé! 

Chystáme se oslavit Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. Na jeho vítězství máme podíl, na křtu sv. jsme totiž zemřeli a vstali z mrtvých spolu s Kristem. 

V uplynulých dnech se hodně hovořilo ve sdělovacích prostředcích ještě o jiném vítězství, týkajícím se křesťanů v České republice, ohledně Mariánského sloupu: Tento sloup byl postaven v roce 1650 na poděkování za obhájení Prahy před švédskými vojsky (v roce 1648), byl stržen 3. listopadu 1918, a nyní může být sloup opět postaven – tak totiž rozhodl Pražský magistrát.

Z celého srdce

Měl jsem možnost spolu s paní Evou Kokoliovou zúčastnit se slavnostního zahájení výstavy k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Vernisáž se konala 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka v Boskovicích.

Přijeli jsme až na poslední chvíli, taky kvůli bloudění v samotných Boskovicích. Sál již byl plný, a sotva jsme vstoupili, slavnostní program začal.

Vánoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Narození našeho Pána Ježíše Krista, které se chystáme oslavit, bylo novým začátkem v dějinách světa. Bůh vkročil tělesně na tento svět, a jelikož neodešel – protože po svém Nanebevstoupení zůstává stále mezi námi, např. v eucharistii – je zde neustále přítomen. Svět je od chvíle Ježíšova narození jiný. Vstoupili jsme touto událostí do nové éry.

V dějinách naší země nám byl také darován nový začátek – nedávno jsme oslavili 30. výročí Sametové revoluce, díky které jsme vstoupili do nového období života ve svobodě a demokracii.

Pozdrav v září 2019

Milí farníci,

vzpomínám si na dobu před 30 lety: Někdy ke konci září nebo na začátku října jsme se my bohoslovci (byl jsem v posledním, pátém ročníku semináře) dověděli, že se budeme moci v listopadu zúčastnit svatořečení Anežky České v Římě. Nerozuměli jsme, co se to děje. Politiku jsme většinou příliš nesledovali a neuvědomovali jsme si ono postupné uvolňování pout a slábnutí komunistického režimu. Každopádně jsme se radovali, že pojedeme do Říma.

Velikonoční pozdrav 2019

Milí farníci, přátelé!

Květná neděle – den, ve kterém obdržíte tento zpravodaj – je dnem, ve kterém hlasitě zní slovo „Hosana“. 

Vánoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Přichází svátky pokoje a míru. Vánoce jsou považovány za svátky pokoje, protože přišel na zem Kníže pokoje, kterého o Vánocích oslavujeme. Ježíš sestoupil, ne aby bojoval o moc jako jiní vládcové, ale aby daroval pokoj lidským srdcím. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle– tak zpívali andělé při narození Ježíše.

Pozdrav v září 2018

Milí farníci,

Příprava a vydání tohoto čísla našeho farního zpravodaje jsou lemovány dvěma významnými kulatými výročími, která si letos připomínáme: 

  • 21. srpen 1968 (okupace našeho území vojsky SSSR a spol.) a 
  • 29. září 1938 (Mnichovská dohoda o postoupení pohraničních území Československa Německu). 

Tato smutná výročí si připomínáme a chceme se z nich i poučit. 

Velikonoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Mnozí autoři si ve svých komentářích všímají osmičkových výročí, která si připomíná letos náš národ.

Vánoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou vánoční číslo našeho farního zpravodaje. Je týden před Vánocemi. Slavíme 3. neděli adventní, která se nazývá latinsky „Gaudete“ neboli „Radujte se“. Církev nás volá k radosti. Už nyní se radujeme z toho, co přijde, přesněji z Toho, který přijde. Máme se radovat nejen proto, že jsou blízko Vánoce, ale že „blízko je Pán“. Pán k nám přichází a je nablízku!

Svatováclavský pozdrav 2017

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Velikonoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh, 14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.

Vánoční pozdrav 2016

Milí farníci, přátelé

Vánoce jsou svátky příchodu Božího Syna na svět. Ježíš přišel za námi, aby nás vykoupil. Přišel a je nám nablízku.

Můžeme však o tajemství Vánoc uvažovat i jiným způsobem: jsou to svátky „přijetí“. Boží Syn přijal lidské tělo, přijal lidskou přirozenost. Přijal naši křehkost, náš smích, pláč, pocity, touhu, lidské potřeby i jejich nasycení, přijal dětství i dospělost.

Nové schodiště na faře

Myšlenka postavit schodiště do prvního poschodí v přední části fary v Ostrovačicích vznikla již za o. Bedřicha Provazníka. Tehdy ale zůstalo pouze u ní, také proto, že u budov památkově chráněných jako je naše fara není dovoleno dělat nějaké větší stavební změny (a mezi ně rozhodně patří probourání klenby a postavení nového schodiště).

Podzimní pozdrav

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Schola sv. Petra a Pavla v roce 2015

Rok 2015 byl velice bohatý z hlediska působení naší Scholy sv. Petra a Pavla. Chci zmínit zejména tyto akce:

Stránky

Subscribe to RSS - Ludvík Bradáč