Helena Kochová

Ještě další přání panu Pololáníkovi, i s odpovědí

Vážený pane profesore, 

srdečně Vám gratulujeme k Vašemu včerejšímu krásnému a významnému životnímu jubileu. Do dalších let Vám přejeme všechno dobré, pevné zdraví, štěstí a zasloužený pocit tvorbou naplněného žití. Jsme rádi, že při bohoslužbách nás často na cestě k Bohu doprovází Vaše hudba, která je oslavou a poděkováním Všemohoucímu. 

Při této příležitosti Vám přejeme především hojnost Božího požehnání a stálou blízkost Ducha svatého, aby Vám nadále byly zdrojem bohaté tvůrčí inspirace.  

Vánoce! Vánoce?

Je advent, čas těšení se na příchod Dítěte. Uklízíme v duši i v domácnosti. Sháníme dárky pro své blízké. Chceme, aby byly co nejlepší, aby udělaly radost, bez ohledu na vynaložené finance. Vždyť jsou to svátky radosti, štěstí, pohody, narození Pána Ježíše. Scházíme se u stolů plných dobrot a rodinného štěstí. Máme radost z radosti našich dětí. 

K narozeninám Helenky Maláškové

V srpnu oslavila Helenka Malášková krásné 80. narozeniny. Při této příležitosti jsme jí my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic poslali blahopřání. Předal jí je spolu s malým dárkem pan farář Ludvík Bradáč spolu s paní Chrástovou z Říčan. 

Helenka byla a stále je moje „poslední útočiště“. Ať jsem ji požádala o cokoliv, vždycky mi pomohla nejen radou, ale i okamžitým činem. Přitom měla sama starostí nad hlavu. 

To nezbytné z Kokolii

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického malíře Vladimíra Kokolii. Výstava je umístěna ve Faitově galerii ve Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 18 hod. Její název jsme použili pro pojmenování tohoto příspěvku.

Vzpomínka na otce Bedřicha

Je to již bezmála 11 let, co nás otec Bedřich Provazník opustil. Stalo se to, jak si snad vzpomínáme, 4. 2. 2007. Po těžké nemoci odešel oblíbený a milovaný kněz, obětavý správce našich farností. Šestého února příštího roku by oslavil 50 let svého kněžství.

Dožínková neděle ve Veverských Knínicích 2017

Druhého září se v našem kostele konalo poděkování za úrodu. Byla sychravá, deštivá neděle. Ale uvnitř kostela byla nálada zcela jiná. Před oltářem byla výzdoba z letošní úrody, dokonce se tam „pásly“ dvě ovečky.

Pan farář přivítal krojované ženy, které přinesly dožínkový věnec, a rozestavily se podél bočních oltářů. Jejich barevné kroje zářily a umocňovaly slavnostní atmosféru bohoslužby. Zkrátka, v kostele svítilo sluníčko navzdory venkovnímu počasí.

Dožínková neděle v knínickém kostele

V neděli 5. 9. jsme šli na mši sv. a vzpomínali na pobožnost na Šmelcovně z předchozího dne. Byla moc pěkná, i počasí nám přálo. Jak se vzápětí ukázalo, nebyl to jediný příjemný zážitek konce týdne.

U kostela jsme uviděli skupinu stárek v krojích, které se chystaly vstoupit dovnitř. V Knínicích byly v sobotu „Babské hody“, a protože mezi stárkami byly i praktikující křesťanky, přemluvily ostatní ke společné návštěvě bohoslužby. Bylo to jak na objednávku – v kostele jsme právě slavili poděkování za letošní úrodu a k výzdobě kostela se národní kroje velice hodily.

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích 2016

O svátku Křtu Páně 10. ledna 2016 se uskutečnil v našem kostele Tříkrálový koncert pěveckého sboru Mladost Brno. Sbor již v minulosti u nás vystupoval. Byli jsme proto zvědaví, jestli nás zpěváci opět svým vystoupením nadchnou.

Panu Pololáníkovi s láskou…

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými narozeninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě dál za sebou.

Křesťanské poděkování za úrodu, další dary a za otce Ludvíka

V neděli 6. září proběhly ve všech našich kostelích mše svaté, během nichž jsme děkovali Bohu za všechno, co nám ve své dobrotě dává, především za letošní úrodu a ostatní dary země. Za to, že nám neustále dává dostatek prostředků a možností potřebných k dobrému životu.

Bohatá úroda na polích a zahradách je jistě i výsledkem obětavé práce mnoha lidí. Ale, jak věděli už naši předkové, „bez Božího požehnání marné je každé lidské počínání“. Děkovali jsme proto Bohu za všechny dary a pomoc, za letošní krásné léto, za dostatek hřejivého slunečního svitu, za blahodárný déšť.

Postní duchovní obnova 2015

Na sobotní dopoledne 7. března byla v našich farnostech vyhlášena Postní duchovní obnova. Jako loni ji měl vést otec Jiří Topenčík. Jenže na poslední chvíli schvátila otce Topenčíka letos tak obávaná viróza, a on chudák místo na naší faře skončil v posteli. Celý nešťastný telefonoval na faru a prosil otce Ludvíka, aby nechal vyhlásit zrušení Obnovy. Ale to by nebyl náš pan farář, aby se po počátečním šoku nevzpamatoval a nezačal jednat. Okamžitě se rozhodl, že Duchovní obnovu povede sám.

Brněnský ekumenický sbor u nás

V neděli 5.10.2014 nás čekalo v našem kostele ve Veverských Knínicích velké překvapení. Sice jsme něco už doma tušili, protože pan farář vzkázal manželovi, aby si přinesl do kostela fotoaparát. Ale žádnou mimořádnou akci v ohláškách neoznámil, takže jsme nevěděli, co se bude dít.

O síle společné modlitby

Před více jak rokem jsem onemocněla vážnou chorobou. Průběh nemoci se stále zhoršoval, i když jsem se stále modlila za své uzdravení.

O důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích

V roce 2007 jsem v této rubrice Oříku psala o důležitosti práce pastoračních asistentů v nemocnicích.

Letos, po pěti letech, musím toto své konstatování opět potvrdit. Během své dlouhodobé hospitalizace ve FNB jsem znovu ocenila přítomnost těchto „andělů“ na zemi. V mém případě to byla sestra Hanka Kostková, která ve FNB nyní působí. Vlídná, milá, chápající, i v době letošních extrémních veder běhající po všech pavilonech nemocnice a přinášející útěchu a Tělo Páně těm, co jsou odkázáni na její službu.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykoledovaných částek jednotlivých oblastních charit.

Stránky

Subscribe to RSS - Helena Kochová