Zdeňka Nejezchlebová

Od Panny Marie Vítězné k Pražskému Jezulátku

V první polovině prázdnin, v týdnu, kdy měla svátek Panna Maria Karmelská, jsem po mnoha letech navštívila Prahu. Měla jsem jen dva cíle, i když Praha nabízí tolik zajímavostí a památek. Cestu tam jsem absolvovala se svojí známou, která byla na Moravě a vracela se domů do Prahy, do okrajové části Řepy.

Jako bychom dnes umřít měli

V říjnu loňského roku jsem putovala s domašovskou farností do Číhoště a na Želiv. Navštívili jsme tato dvě významná místa spojená s komunistickým útlakem.

Krátké povídání s panem Jaromírem Šrámkem

Mezi vybranými věřícími, kteří dostali v sobotu 2. 12. 2017 v brněnské katedrále ocenění za celoživotní činnost pro církev, byl pan Jaromír Šrámek, zakladatel tiskárny Gloria v Rosicích a vydavatel (mimo jiné) náboženské literatury. Na pár klíčových vzpomínek z jeho života se ho zeptala Zdeňka Nejezchlebová.

Pane Šrámku, řekněte nám, prosím, něco o sobě, odkud pocházíte, jak dlouho bydlíte v Rosicích a proč jste se rozhodl založit tiskárnu Gloria?

Boží Tělo výjimečně v říjnu a na Svoboďáku!

Brno: Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první porevoluční eucharistický kongres v České republice. Bohoslužbu na brněnském náměstí Svobody slavil papežský legát kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, moravskými i slovenskými biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci politického života, odhadem tisícovka ministrantů či akolytů a až 25 tisíc věřících.

Na otočku v Římě

Na jaře tohoto roku, přesně 27. dubna 2014, v neděli Božího milosrdenství, oslavil celý křesťanský svět papeže Jana Pavla II., když ho současný papež František prohlásil za svatého.

Knínické varhany

Na varhany v knínickém kostele hraji několik let. Pravidelně od smrti předchozí varhanice pí Čertkové v roce 2009 a předtím nepravidelně, kdy jsem ji už zastupovala v době její nemoci. Ještě pořád se snažím zvyknout si na tento „královský“ hudební nástroj a hrát tak, aby nebylo moc znát, že by potřeboval důkladnou opravu. Knínické varhany jsou staré víc než sto let, postavené byly varhanářem Filipem Komínkem v roce 1878. Mají 10 rejstříků, jeden manuál (klaviaturu pro ruce) a jeden pedál (klaviaturu pro nohy).

Hromniční pouť matek ve Šternberku

Vždycky, když slyším slovo Šternberk, vybaví se mi scéna z filmu Černí baroni, kdy se velitel ptá vojína při propustce domů: „Tak kam to máte, Šternberk?“ On odpoví: „Do Šternberka.“ (Jde však o historický omyl, nemohl to být potomek slavného rodu Šternberků, protože ti vlastnili Šternberk jen do 14. století).

Podobně se to však dá říct o maminkách, které každoročně od roku 2005 o svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnic) putují za tou nejlepší maminkou, která je skutečnou Hvězdou na hoře, což je překlad trochu počeštěného německého slova Šternberk.

Diecézní setkání katechetů v Brně 2012

V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.

Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z Cyrilometodějské mise.

Svatocecilské zpívání v Říčanech 25. 11. 2012

Koncert v Říčanech v neděli Ježíše Krista Krále se opravdu vydařil. Vystoupily zde tři sbory.

Jako první vystoupila naše místní schola sv. Petra a sv. Pavla. Jeden ze zpívajících, pan Pilát z Říčan, řekl něco z historie scholy a zdůraznil, že na jejím začátku stála velká podpora P. Bedřicha Provazníka. Schola zpívala písně rytmické a moderní a zpěv doprovázela hrou na elektrofonické varhany jeho vedoucí p. Dagmar Ryšánková.

S otcem Josefem Havelkou o jeho práci s mladými

Otče Josefe, naši farníci rádi vzpomínají na Vaše vystoupení při postní duchovní obnově letos na jaře v Ostrovačicích. Co děláte teď na konci prázdnin a jak se připravujete na nový školní rok?

Rozhovor k 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny

Rozhovor s Josefem Hudcem, O.Cr., proboštem Řádu křížovníků

Otče, řekněte nám něco o sobě, kde působíte a také o Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Jmenuji se Josef Hudec, vysvěcen na kněze jsem byl 6. 7. 1985, do Řádu křížovníků s červenou hvězdou jsem vstoupil v roce 1990. Moje nynější působiště je Znojmo-Hradiště, Mašovice, Popice u Znojma, všechno to jsou křížovnické farnosti.

Tři otázky našemu panu děkanovi Tomáši Mikulovi

Jaké jsou farnosti, které spravujete?

Spravuji farnosti Troubsko a Střelice u Brna. K farnosti Troubsko jsou přifařeny obce Ostopovice, Bosonohy a Popůvky.

Máte mezi svými farníky lidi ochotné vytvářet dobré farní společenství?

Každá farnost je trochu jiná. Troubsko a Střelice jsou vedle Brna a to je ovlivňuje. V Brně je velký výběr různě zaměřených společenství. Část farníků si našlo své místo v těchto společenstvích. I v našich farnostech jsou vytvořená dobrá farní společenství.

Helenčina studánka podruhé, pro mě poprvé

Loni v červenci byla poprvé přesunuta mše svatá z našich kostelů do krásné přírody u Helenčiny studánky. Já jsem na ní loni bohužel nebyla, jela jsem s manželem „do práce“, byli jsme až kousek u Verony, známého to místa, kde bydlela Julie, hlavní hrdinka známé Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.

P. Josef Janšta - kněz mého dětství

P. Josef Janšta přišel do naší farnosti asi rok před mým narozením. Mě pokřtil 9. 12. 1973, byly mi necelé dva měsíce. Z té doby si samozřejmě nic nepamatuji, stejně jako si nepamatuji pohřeb mé starší sestry, kterou P. Janšta pohřbíval. Bylo mi dva a třičtvrtě roku. Během dalších let mě rodiče a babička brávali do kostela na mši svatou. Pamatuji si, že když jsem začala chodit do školy, řekl mi jednou P. Janšta: "Pojď, budeš mi dělat ministranta, nemám žádné kluky." Nechala jsem aktovku vzadu v kostele a šla jsem. Ve druhé třídě mě a čtyři kluky připravil P. Janšta na 1. sv. přijímání.

Rok v kraji Pohádky máje

Tak už máme otce Ludvíka mezi námi jeden rok. O pár postřehů a trochu bilancování se s námi rád podělil.

Otče, co konkrétního se za ten rok podařilo?

Pustili jsme se do oprav fary, které probíhají velice zdárně za přispění ochotných rukou mnoha farníků.

A v duchovní oblasti?

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeňka Nejezchlebová