Zdeňka Nejezchlebová

Helenčina studánka podruhé, pro mě poprvé

Loni v červenci byla poprvé přesunuta mše svatá z našich kostelů do krásné přírody u Helenčiny studánky. Já jsem na ní loni bohužel nebyla, jela jsem s manželem „do práce“, byli jsme až kousek u Verony, známého to místa, kde bydlela Julie, hlavní hrdinka známé Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.

P. Josef Janšta - kněz mého dětství

P. Josef Janšta přišel do naší farnosti asi rok před mým narozením. Mě pokřtil 9. 12. 1973, byly mi necelé dva měsíce. Z té doby si samozřejmě nic nepamatuji, stejně jako si nepamatuji pohřeb mé starší sestry, kterou P. Janšta pohřbíval. Bylo mi dva a třičtvrtě roku. Během dalších let mě rodiče a babička brávali do kostela na mši svatou. Pamatuji si, že když jsem začala chodit do školy, řekl mi jednou P. Janšta: "Pojď, budeš mi dělat ministranta, nemám žádné kluky." Nechala jsem aktovku vzadu v kostele a šla jsem. Ve druhé třídě mě a čtyři kluky připravil P. Janšta na 1. sv. přijímání.

Rok v kraji Pohádky máje

Tak už máme otce Ludvíka mezi námi jeden rok. O pár postřehů a trochu bilancování se s námi rád podělil.

Otče, co konkrétního se za ten rok podařilo?

Pustili jsme se do oprav fary, které probíhají velice zdárně za přispění ochotných rukou mnoha farníků.

A v duchovní oblasti?

Celosvětové setkání mladých v Austrálii

Červenec 2008 se nesl v katolické církvi ve znamení nezvyklé poutě mladých z celého světa do Austrálie. Na celosvětové setkání do Sydney přijeli z našeho děkanství také dva mladí z Troubska. O tom, jaké to bylo, se s námi podělil Petr Koutný.

Úvodem nám řekněte, kolik mladých z České republiky letělo spolu s Vámi?

Rozhovor s P. Josefem Chybou

Letošní duchovní obnovu před Velikonocemi vedl v Ostrovačicích P. J. Chyba. Rodilý Brňák, teologii studoval mj. v Římě, kde získal titul ThLic. Nyní působí jako farář v Dubňanech. Znovu do našich farností zavítal v létě, kdy zde doprovázel skupinu katolické mládeže ze svého působiště při jejím prázdninovém pobytu. Pro čtenáře Oříku odpověděl stručně na několik otázek.

Kdy a kde jste se, otče, narodil?

Narodil jsem se 26. 1. 1960 v Brně u Milosrdných bratří.

Kde nyní působíte?

Sto dní v úřadu

100 dní v úřadu aneb jak se u nás vede novému panu faráři

1. Otče, už jste u nás 3 měsíce, poznal jste už nějaká specifika našich farností?

Myslím, že je to příliš krátká doba na nějaké objektivní hodnocení. Řekl bych, že to zde není nějaký příliš „pobožný kraj" (je to tak něco uprostřed mezi zbožnými Ratíškovicemi, odkud jsem přišel, a pohraničím, které jsem taky měl možnost poznat). Jinak mě nic specifického nenapadá. Mohla byste se zeptat trochu konkrétněji?

2. Co Vás zde mile překvapilo a potěšilo?

U hrobu posledního knínického faráře

Letos v létě jsem vyrazila s rodinou a přáteli na nezvyklou dovolenou. Naplánovali jsme si, že strávíme s dětmi o prázdninách týden na Znojemsku v těsné blízkosti rakouských hranic. Ubytovali jsme se na faře v Lukově, ve vesničce, kde má můj manžel příbuzné a kde byl také na vojně. Zapomněla jsem dodat to nejdůležitější - kromě nezbytných věcí jsme sebou všichni měli kola a před sebou několik desítek ještě neujetých kilometrů.

Celostátní setkání Modliteb matek 2007

Celostátní setkání hnutí Modlitby matek bylo zahájeno slavnostní bohoslužbou v pátek 14. září v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Setkání pokračovalo také v sobotu 15. září v kongresovém sále Veřejného ochránce práv v Brně v Údolní ulici. Zúčastnily se ho mimo jiné Jana Pajanová, koordinátorka Modliteb matek ze Slovenska, a Galina Boltovská, koordinátorka hnutí z Ruska.

Církevní silvestr (2007)

Seznámení s naším novým farářem. Církevní silvestr trošku jinak.

Dne 1. prosince 2007 večer se sešlo na faře v Ostrovačicích přes 60 farníků z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, aby se trošku víc seznámili s novým panem farářem Ludvíkem Bradáčem a zároveň s ním zakončili uplynulý církevní rok.

Pro ty, kdo nemohli přijít, jsme zachytili několik odpovědí na naše zvědavé otázky:

Otče, řekněte nám něco o své rodině a svém životě, který vedl ke kněžství.

Bari

Dovolená trochu jinak aneb Bari - město sv. Mikuláše

Určitě znáte to pořekadlo: „Nestraš Mikulášem v létě!“ A představte si, že já Ho letos potkala už v květnu. A byl to skutečně On. Ne v převleku, kdy zkoumáme, čí to jsou boty, ne s mitrou na hlavě a s berlou, ale byl to skutečně On, jediný, pravý a živý!? Pardon, mrtvý, pardon, ať mi to sv. Mikuláš odpustí, ale ono z něho za těch cca 16 století moc nezbylo. To, co zbylo, se vejde do malé, malinkaté schránky, která je uchovávaná v kryptě pod oltářem v basilice San Nicoly v Bari.

Máme nového faráře

Ke dni 1.11.2006 dostaly naše farnosti kvůli dlouhodobé nemoci P. Bedřicha Provazníka nového administrátora. Stal se jím - již převážně zastupující - P. Dominik Eremiáš, OSB, farář v Domašově.

Co nám prozradil o svém životě?

Láska matek proměňuje svět

Modlitby matek (dále jen MM) je nové modlitební ekumenické hnutí, které vzniklo přibližně před deseti lety v Anglii, kde několik prostých žen pocítilo touhu a potřebu modlit se za své děti a vnoučata. Během několika let se hnutí MM rozšířilo do celého světa.

Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův, však oni se vrátí
Z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území
".
(Jer 31,16-17)

Postní duchovní obnova (2006)

Postní duchovní obnova 9.-11. 3. 2006

Na začátku letošní postní doby proběhla třídenní duchovní obnova s P. Janem Rybářem SJ v kostele v Ostrovačicích. Hlavním tématem obnovy bylo Podobenství o zlých vinařích. Zde otiskujeme s laskavým svolením stručný obsah.

Duchovní význam adventu

Než budou svítit všechny svíčky na adventním věnci ...aneb Nám, Nám narodil (narodí?) se

Katechetka se ptala dětí v hodině náboženství: „Co pro vás znamená advent?“ Dostala samé pěkné odpovědi: Je to doba očekávání, doba přípravy na vánoce, doba chystání...

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeňka Nejezchlebová