Dana Cardová

Matky se modlí za osvobození od zlého

Dne 18. listopadu 2015 se konalo v kostele ve Veverských Knínicích hned po mši sv. obvyklé setkání matek, které se modlily za své děti, za své rodiny, za celý svět. S ohledem na současnou situaci ve světě, po teroristických útocích v Paříži i kvůli růstu polarizace v naší společnosti, matky prosily zejména za osvobození celého světa i jednotlivých duší od zlého. Maria chová svého mrtvého Syna (fotografie je z kostela v Říčanech), i my spolu s celým světen dnes potřebujeme pochovat.

Pěší pouť na Velehrad 2014

Letošní pěší pouť na Velehrad vyvrcholila v sobotu 23. 8. Na mši svatou, kterou sloužil mikulovský probošt, nám známý o. Pavel Pacner, dorazilo 550 poutníků z několika proudů (viz níže sms od P. Jana Peňáze). K jižnímu proudu, který putoval z Ratíškovic od čtvrtka do soboty se přidalo i 6 poutníků z našich farností. K nim je potřeba ještě připočítat 2 poutníky, kteří putovali pěšky až z Říčan a také 4 cyklopoutníky z Říčan (ti se k nám připojili v Boršicích).

Farní výlet do Jarošova mlýna a Chudčic

V sobotu 25. 6. 2011 se konal farní výlet, určený pro děti a jejich doprovod. Vyjeli jsme směrem do Veverské Bítýšky, kde jsme navštívili Jarošův mlýn. Celou prohlídkou nás provázel pan mlynář. Prošli jsme mlýn od přízemí až po nejvyšší patra. V dávných dobách bylo toto řemeslo velmi vážené.

Náš výlet pokračoval do Chudčic. Vydali jsme se ke studánce. Děti plnily úkoly, které byly spojeny s tématem křtu.

Po splnění všech úkolů jsme se přesunuli na faru, kde se rozdávaly ceny, opékaly špekáčky a mlsala zmrzlina.

Nakonec jsme si navzájem popřáli krásné prázdniny.

Národní konference hnutí "Modlitby matek" v Brně

V říjnu na brněnském Biskupském gymnáziu proběhla Národní konference hnutí "Modlitby matek". Pro naše setkání byl vybrán verš z žalmu "Veď mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v Tebe" (25,5).

Téma cesty si ke své přednášce zvolila i farářka z Církve československé husitské Eva Matějková.

Anselm Grün v Brně

Ve dnech 16.-17. 5. 2008 navštívil již potřetí otec Anselm Grün Brno. Během těchto dvou dnů představil své dvě novinky. V pátek 16. 5. v aule brněnského Biskupského gymnázia proběhla první přednáška "Řízení jako duchovní úkol". V sobotu 17. 5. tamtéž proběhla přednáška "Jak znovu najít radost". V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha se stejnojmenným názvem.

Radost je projevem naplněného života. Jde především o to, jak si uchovat radost i uprostřed úzkosti a smutku, neštěstí a nouze, neúspěchu a zklamání (str. 10). Radost je uzdravující a inspirující silou (str. 11).

Jaká byla výtvarná soutěž

V minulém školním roce jsem poprvé ve svém životě učila náboženství na místní škole ve Veverskvch Knínicích. S dětmi, které jsem učila, jsem se zapojila do výtvarné soutěže. Moje děti kreslily úžasné obrázky z naší farnosti, jak ministrují, jaký máme kostel, jak jdou s rodinou do kostela a další krásné nápady. Než jsme obrázky zaslali na biskupství, vystavili jsme je v našem kostele, kde si je mohli všichni farníci po mši prohlédnout.

Subscribe to RSS - Dana Cardová