Leona Řezaninová

Sederová večeře v naší farnosti

Letos se naše rodina zúčastnila sederové večeře v naší farnosti. Neuměli jsme si příliš představit, co nás čeká, a víceméně jsme šli opravdu na večeři. Nevěděli jsme nic bližšího o podstatě takové hostiny. Během večera jsme poznali, že sederová večeře je ryze setkáním na připomínku Ježíšovy poslední večeře s učedníky. U Židů probíhala jako tradiční rodinná bohoslužba ke svátku nekvašených chlebů. V této večeři jsou obsažena požehnání a modlitby, jež tvoří nejhlubší zdroj křesťanské liturgie, zvláště svátosti Večeře Páně – Eucharistie.

Žďár 2006

Již potřetí se konalo ve Žďáru nad Sázavou setkání rodin s otcem biskupem Vojtěchem. Uskutečnilo se v duchu výzvy: “Hledejme své hřivny“.

Subscribe to RSS - Leona Řezaninová