Iva Ďásková

Z farní kroniky Říčan 1917 - 1918

Léto roku 1917 bylo neobyčejně horké. Velké teplo nastalo už 30. dubna a v červnu a v červenci se vedra na slunci blížila 40°C. A nepršelo. Mnohé řepy vyrazily teprve po 24. červnu, kdy přišel první větší déšť, další pak zase až 9. července. První jetele a luční trávy ještě prošla, ale další vedra pak pozdější trávy a jetele vypálila. Obilí bylo v nižších polohách ještě dosti dobré, na vyšších polích (u Říčan k Javůrku) seschlo a hlavně jařiny byly špatné. Druhé seno, jetel a otavy byly slabé, a přece úřady chtěly vyvézt z Moravy mnoho vagonů sena.

Pečovatelská služba obce Říčany

Vážení spoluobčané,

Pečovatelská služba dosud poskytovaná pouze v DPS, rozšiřuje svoje služby na území celé obce Říčany. Naším cílem je, aby lidé, kteří potřebují pomoc, mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, proto nabízíme možnost sjednat si naši službu přímo v domácnosti.

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let. Zájemci o službu si mohou vyžádat bližší informace a formulář žádosti na OÚ, v DPS, u vedoucí služby i u praktických lékařek na zdravotním středisku.

Očekávání

Děťátko se má narodit za několik měsíců a snad nejčastější otázky, které od okolí slyším, jsou: "Už víte, co to bude? A chtěli byste chlapečka nebo holčičku?" Odpovídám, že budeme mít překvapení a zkouším se vžít do pocitů miminka.

Slavnost sv. Lucie v Říčanech

V předvečer svátku sv. Lucie 12. 12. 2008 uspořádaly obec a říčanské organizace pro děti lampionový průvod. I přes nepřízeň počasí v podobě padajícího mokrého sněhu se zúčastnilo asi 70 lidí.

Po rozžehnutí lampionů před školou se účastníci přesunuli do kostela.

V prostoru osvětleném jen lampiony zazněla starodávná antifona "Ejhle Hospodin přijde" a P. Ludvík Bradáč vyprávěl dětem o životě sv. Lucie.

Pěší pouť ke kapli Matky Boží na Veveří

Ve čtvrtek 14. 8. 2008 se uskutečnila první obnovená pěší pouť ke kapli Matky Boží u hradu Veveří. Po dlouhém domlouvání se našemu otci Ludvíkovi podařilo zařídit slavení mše v této starodávné kapli, o které koluje celá řada pravdivých i nepravdivých historek.

Novéna

Poprvé v životě prožívám novénu - modlitební devítidenní "maratón", jak ji někteří nazývají. Přijela k nám sestra Helenka Malášková se členy komunity Emmanuel a každý den večer se setkáváme v kostele. Program je jednoduchý a každý den se opakuje, ale dojmy jsou neopakovatelné.

Celé setkání je předesláno úryvkem z písně k Duchu Svatému. Následuje desátek růžence, píseň a po ní čtení z Písma. Při svědectví sestry Veroniky o konkrétní Boží pomoci v jejím životě cítím hlubokou vděčnost za dar víry.

Subscribe to RSS - Iva Ďásková