Stanislav Kubiš

Ural – vzdálené kostely

Nedávná služební cesta mě zavedla až do ruských měst Orsk a Novotrojck. Od nich nás dělí vzdálenost cca 6000 km. Leží na nejjižnější části Uralu na hranicích Ruska s Kazachstánem a rovněž na hranici mezi Evropou a Asií.

Původní město Orsk bylo nejjižnější pevností Ruska a mělo cca 20 000 obyvatel. Kromě obranných účelů sem byli v minulosti umisťování do vyhnanství „neposlušní“ intelektuálové a umělci jako např. Taras Ševčenko.

Církevní restituce, volby a aritmetika

Sdělovací prostředky, resp. jejich vlastníci navodili ve společnosti oficiální negativní názor na církevní restituce, jak u jejich zastánců, tak i odpůrců. K tomuto článku mě inspirovala autorka článku v minulém Oříku, která s uvedeným „většinovým“ názorem polemizuje.

Pokud se na uvedenou problematiku podíváme prostřednictvím výsledku parlamentních voleb, ve kterých mohli občané svobodně vyjádřit svůj názor na restituce a očima prosté aritmetiky, vidíme, že s oním „většinovým“ názorem mas-medií, či jejich vlastníků, přinejmenším nelze souhlasit.

Kniha knih a volby

Demokratický systém, ve kterém žijeme, nám umožňuje vyjádřit svobodně svůj názor ve volbách, kterých se můžeme bez rozdílů dobrovolně zúčastnit, a tak si vybrat spoluobčany, kteří budou rozhodovat o hodnotách, které jsme zdědili, které jsme si svou prací vytvořili, a stále vytváříme. Podobně jako v biblickém podobenství o „hřivnách“ očekáváme, že naši zvolení zástupci je rozmnoží ve prospěch všech obyvatel naší země, pouze je nezakopou, či dokonce nevytunelují nebo nerozkradou.

Dědictví otců

Maminka pocházela ze šesti sourozenců, šesti děvčat. Její tatínek, podobně jako tisíce jiných, musel narukovat do I. světové války. V průběhu války byl raněn a převezen na léčení do vojenské nemocnice v Krakově. Poté dostala babička strohé, tragické oznámení, že na následky svého zranění zemřel.

Sinaj - Mojžíšova hora

V loňském roce na přelomu října a listopadu jsme navštívili jedno z nejznámějších letovisek Sharm el Sheikh. Nachází se až na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova. Odtud organizují cestovní kanceláře pro své klienty různé zájezdy. Vybrali jsme si z nich zájezd na Svatou horu, jinak nazývanou Mojžíšovou horou, horou Sinaj - Moses mountain, Gebel (Džebel) Musa, která je 2285 m vysoká.

Subscribe to RSS - Stanislav Kubiš