Petr Krška

Pěší pouť na Velehrad (2008)

Před dvěma roky jsme se zúčastnili pěší pouti na Velehrad. Z ní vám přináším krátké svědectví své přítelkyně, jak je později popsala pro farní zpravodaj ŘKF Bystrc (neboť odkud jsme vycházeli), a pro Immaculatu:

Jednou mi moje maminka vyprávěla, jak se s partou mladých vypravovali na společné poutě. Z této party o několik let později vzešla dvě řeholní a tři kněžská povolání a dvě velmi početné rodiny. Při této životní zkušenosti svých rodičů jsem se neubránila myšlence, že na těch pěších poutích jistě něco bude.

Pěší pouť na Velehrad (2006)

Vyšli jsme ve středu 23. 8. 2006 ráno od kostela v Bystrci, kde nám na cestu
požehnal a rozdal poutní křížky místní p. farář. V čele s křížem a
cyrilometodějskou korouhví a za zpěvu poutních písní jsme vyrazili směr
Velehrad. Bylo nás z Brna jen 16, ale na konci prvního dne jsme se připojili
k jednomu z hlavních proudů poutníků, kteří putovali z Vranova nad Dyjí již od
pondělí. A to už nás bylo téměř 150. Po celou cestu jsme zpívali poutní písně,

Svědectví z celosvětového setkání v Kolíně nad Rýnem (2005)

Chvála Kristu.

Všechny vás srdečně zdravíme a chtěli bychom vám předat vřelé pozdravy od Svatého otce, který nám dával své požehnání i pro všechny v našich domovech.

Naše pouť začala v Brně na Petrově mší svatou s naším biskupem Vojtěchem Cikrlem, který nám dal na cestu své požehnání. Poté jsme vyrazili do Würzburgské diecéze, kde nás již očekávali. V malém Weltjugendtag městečku Randersacker začínala naše první část poutě.

Subscribe to RSS - Petr Krška