Dominik Eremiáš

Ve spěchu jedli velikonočního beránka

Drazí bratři a sestry v Kristu,

blíží se velikonoční svátky a my si budeme připomínat ustanovení eucharistie, která vychází z Pesachové, sederové večeře. I Pán Ježíš toužil spolu se svými učedníky jíst velikonočního beránka, jako symbol vysvobození Izraele z otroctví Egypta.

Pro nás v dnešní době je sederová večeře plná hlubokých symbolů, kterým těžko můžeme plně porozumět, sederová večeře je pro nás zdlouhavá a kulturně cizí, a přitom právě během této večeře Pán Ježíš ustanovil eucharistii a předal ji apoštolům, své církvi, jako stálou přítomnost sebe sama mezi námi.

Pastor novus

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

těmito slovy bych se rád zamyslel nad naším společným poutním zájezdem k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor.

Velikonoční přání (2007)

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, do doby pokání, doby, kterou nám Bůh dává jako čas milosti.

V této době máme možnost se pozastavit a udělat určitou inventuru svého života. Při této inventuře každý z nás jistě objeví ve svém srdci věci, které nás odvádějí od cesty Boží, a to je úkol hříchu. Odvést nás od Boha. I hřích má svou cestu, která nás vede k záhubě. Doba postní nám slouží k tomu, abychom se navrátili na cesty Boží, na cesty spásy.

Subscribe to RSS - Dominik Eremiáš